แนะนำหนังสือ สวัสดีอาเซียน

นานมีบุ๊คส์ แนะนำหนังสือชุด สวัสดีอาเซียน เข้าใจอาเซียน เตรียมพร้อมคนไทยสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน คิม จงสถิตย์วัฒนา ผู้บริหารนานมีบุ๊คส์ แนะนำหนังสือชุดล่าสุด “สวัสดีอาเซียน”

พ็อกเก็ตบุ๊ครวบรวมเกร็ดความรู้ที่จะทำให้รู้จักประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน มากยิ่งขึ้น พร้อมสรุปความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆ กับอาเซียนและตัวอย่างภาษาท้องถิ่นที่น่ารู้ให้ฝึกพูดและเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้รู้ทำความคุ้นเคยกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ทั้งข้อมูลทั่วไป วิถีชีวิตของคนในชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ชุดสวัสดีอาเซียนวางจำหน่ายครบแล้ว 10 เล่ม 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย กัมพูชา เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

หาซื้อได้แล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือ สอบถามที่ : 02-662-3000 กด 1

You may also like...