เส้น สี แห่งธรรมชาติ

ธรรมชาติมีความลึกลับ มหัศจรรย์ มีสรรพสิ่งที่งดงามมหาศาลหาที่สุดมิได้ สิ่งเหล่านี้คือความบันดาลใจในการทำงานศิลปะ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความประทับใจต่อแง่มุมและมุมมองที่มีความหลากหลาย

โดยถ่ายทอดแนวทางสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการของ เส้น สี แสงและผีแปรง ด้วยอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึง ฤดูกาล เวลา การเคลื่อนไหว บรรยากาศ ให้เป็นผลงานจิตรกรรมที่มีชีวิตชีวา สร้างสรรค์ออกมาเป็นชุดนามธรรมในธรรมชาติ

บทกวีแห่งโชคชะตา

มนุษย์เดินผ่านร่มเงาของความทุกข์ สุข สมหวัง เหงา รัก เศร้า ตามท่วงทำนองจังหวะของชีวิต การก้าวเดินในแต่ละช่วงเวลาของมนุษย์ล้วนเผชิญไปกับอุปสรรคน้อยใหญ่ อันเป็นสาระของชีวิตที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ สติสัมปชัญญะที่มีในกายใจมนุษย์เท่านั้นที่เป็นดั่งพาหนะนำพาจิตพ้นไกลหายวิตก ในขณะมี่การขับเคลื่อนไป ของชีวิต ด้วยอารมณ์คงเกิดได้เพียงเรื่องเศร้าหมอง ที่กัดกร่อนใจมนุษย์ชายหญิงให้วิโยคโศกร้าง ตามวาระแห่งการกระทำ จิตรกรรมชุดนี้ ดั่งมโนภาพสะท้อนความจริงแท้ การเปรียบเปรยอุปมาอุปไมโดยอาศัยรูปลักษณะสัญลักษณ์ วิธีการจิตรกรรม เป็นตัวสื่อสารเรื่องราวนัยยะความหมาย

พิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 18.30น.

นิทรรศการ :  “เส้น – สี แห่งธรรมชาติ” (Color of Nature)
ศิลปิน : ณัฐสุธี เตชะวิริยะทวีสิน
วันที่ : 17 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 087-516-7363

You may also like...