สมานรอยร้าว

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จะจัดให้มีนิทรรศการศิลปะ “สมานรอยร้าว” นำเสนอผลงานประติมากรรมสื่อผสมที่นำเอาเทคนิคการปะชุนผ้ามาถักร้อยเข้ากับวัสดุประเภทดิ้นสีสันต่างๆ เพื่อเชื่อมประสานร่องรอยแตกร้าวบนภาชนะแก้ว

ซึ่งเปรียบเสมือนการเชื่อมความสัมพันธ์ที่แตกแยกระหว่างผู้คนในสังคม ความแตกต่างของจิตใจ ตัวตน และกลุ่มความคิดในสังคม นำมาซึ่งความเจ็บปวดและปัญหา เส้นดิ้นที่เชื่อมชุนจึงเปรียบได้กับความพยายามในการเยียวยารักษาและรับผิดชอบต่อบาดแผลในความทรงจำ ผลงานประติมากรรมสื่อผสมที่งดงามละเอียดอ่อนสร้างสรรค์โดยศิลปินหญิงรุ่นใหม่ ธนิษฐา นันทาพจน์

นิทรรศการ : สมานรอยร้าว
ศิลปิน : ธนิษฐา นันทาพจน์
วันที่ : 7 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2556
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : 02-422-2092
แฟกซ์: 02-422-2091

You may also like...