นัยจิต

“ทุกข์เป็นธรรมดา ธรรมดาของธรรมชาติ” การพยายามทำความเข้าใจและการตั้งคำถามต่อการหาดุลยภาพของชีวิตในสังคมปัจจุบัน ที่ต่างใช้ความอยากความต้องการเป็นแรงขับเคลื่อนความปรารถนาอันมากมายไม่มีที่สิ้นสุด

ด้วยสภาวะเช่นนี้เอง ทำให้ข้าพเจ้าได้หวนกลับมาทบทวนถึงสภาวะจำยอมที่เกิดขึ้นในครอบครัว เปรียบเสมือนการรื้อฟื้นความรู้สึกจากประสบการณ์ของตนเองและบุคคลในครอบครัวเพื่อพิจารณาร่วมกับสภาวการณ์ ปัจจุบัน นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมตามทัศนคติส่วนตน เพื่อช่วยในการคอยย้ำเตือนไม่ให้ก้าวล่วงไปในสภาวะจำยอมมากเกินไปและเป็นการค้นหาดุลยภาพที่แท้จริงในชีวิต 

Number 1 Gallery ภูมิใจเสนอนิทรรศการศิลปะ “นัยจิต”โดย มานิตย์ ศรีสุวรรณ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันพฤหัสบดีที่ 10ตุลาคม2556 เวลา 18.00 น. และร่วมกิจกรรมพบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร

นิทรรศการ : นัยจิต
ศิลปิน : มานิตย์ ศรีสุวรรณ
วันที่ : 10 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน สิงหาคม 2556
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย
สามารถโหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่
http://www.number1gallery.com/New2013/MeMyMind/work.html
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการกรุณาติดต่อ
คุณกรกต ศรีดี โทร : 083-445-8333, 02-630-252

You may also like...