พุทธศิลป์อีสาน

โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (สีลม)  ภูมิใจเสนอนิทรรศการจิตรกรรมผสมประติมากรรมชุด “พุทธศิลป์อีสาน” ซึ่งเป็นผลงานชิ้นใหม่ทั้งหมดและครั้งนี้ถือเป็นการจัดแสดงเดี่ยวครั้งแรกในชีวิต ของ นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ศิลปินชนะเลิศเหรียญทองจิตรกรรมบัวหลวงประจำปี 2555

 นายทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ศิลปินผู้เติบโตบนแผ่นดินอีสานที่มีแต่ความแห้งแล้งทุรกันดาร ทว่าแฝงไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ แผ่นดินที่เปี่ยมไปด้วยน้ำใจ รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความรื่นเริงในประเพณี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในภูมิปัญญาพื้นบ้าน วัฒนธรรมพื้นถิ่น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมผนวกจิตรกรรมตามอารมณ์ ความรู้สึกและจินตนาการของศิลปิน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบฮูปแต้มและฮูปปั้นบนสิมอีสาน ซึ่งแฝงไปด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาอันเป็นสรณะที่ศิลปินศรัทธาอย่างแรงกล้าในจิตวิญญาณ โดยมุมมองและการแสดงออกของงานจะแบ่งเป็นทางโลก และทางธรรม ทางโลกจะแสดงออกเป็นงานจิตรกรรม ที่มีเรื่องราววิถีชีวิตอดีต และปัจจุบัน ส่วนทางธรรมจะแสดงออกเป็นงานประติมากรรมตอนสำคัญๆของพุทธประวัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงของสัจจะธรรม

พิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 18:00 น. โดยอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

เกี่ยวกับศิลปิน
ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม บวชเรียนในร่มกาสาวพัสตร์กว่า 8 ปี ตั้งแต่อายุได้เพียง 12 ปี ก่อนจะค้นพบว่าตนเองเป็นผู้ฝักใฝ่ในงานศิลปะ และ เลือกเส้นทางเดินในการเป็นศิลปินผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมอีสานเป็นสื่อกลาง  ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม จบปริญญาโทสาขาศิลปะไทย จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และเคยศึกษาในโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ (วิทยาลัยในวังชาย) สาขาช่างเขียน และช่างปั้น เขายังได้รับรางวัลระดับประเทศในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบประเพณีซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงในปี พ.ศ.2554 และได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองในปีปัจจุบัน พ.ศ.2555 นี้อีกด้วย

แนะนำศิลปิน
(โดย ปกรณ์ กล่อมเกลี้ยง ภัณฑารักษ์ แห่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)
ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ศิลปินจากจังหวัดภาคอีสาน ดินแดนแห่งความแห้งแล้ง ทุรกันดาร ทว่าร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมประเพณี และงานรื่นเริง เขาไม่ได้ปิดบังความเป็นคนต่างจังหวัด ตรงกันข้ามกลับปฏิเสธแบบแผนงานศิลปะสกุลช่างหลวง ในขนบและจารีตแห่งความประณีต และกลับนำเสนอศิลปะพื้นบ้าน อันมีเอกลักษณ์และความงดงามในแบบฉบับท้องถิ่นซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการเขียนสิมอีสาน และการปั้นปูนสดซึ่งเป็นวิธีการเชิงช่างแบบไทยโบราณ อันแสดงอรรถรสทั้งในเชิงจิตรกรรม และประติมากรรมนูนต่ำ มีทั้งความหมาย และความงามจากรสมือของการปั้นปูนสด เผยให้เห็นสีสันและเนื้อแท้ที่แสดงสัจจะของวัสดุ ผลงานของทรงฤทธิ์จึงอุดมไปด้วยความซื่อ ความเรียบง่าย จริงใจไม่แสแสร้ง ตรงไป ตรงมา มีความดิบ เป็นเสน่ห์ที่ปราศจากการปรุงแต่ง ทำให้เห็นจุดเด่นในงานของทรงฤทธิ์ได้อย่างชัดเจน ผลงานบางชิ้นยังคงอนุรักษ์ขนบของศิลปะไทย คือ การสร้างภาพแบบตานกมอง การถมพื้นตัดเส้น การวางภาพแบบสมมาตร การติดกระจกสีและทองคำเปลว เรื่องราวที่แสดงก็เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา และประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานทั้งสิ้น

ผลงานของทรงฤทธิ์ เหมือยพรม แตกต่างจากศิลปินในรุ่นเดียวกัน แต่โดดเด่น จริงใจและกล้าหาญ จนทำให้ทรงฤทธิ์ ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงประเภท ศิลปะไทยแบบประเพณีในปี 2555

นิทรรศการ :  “พุทธศิลป์อีสาน”
ศิลปิน : ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม
วันที่ : 4 ตุลาคม – 28 ธันวาคม 2555
สถานที่ : แกลลอรี่ 36  ชั้น 36 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี  (ถนนสีลม) ตั้งแต่เวลา 10: 00 – 19:00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสนใจซื้อผลงานโทร : 02-238-1991
อีเมล์ : H3616-CO1@accor.com
เฟซบุ๊ค :  www.facebook.com/pullmanbangkokhotelG

 

You may also like...