โลก บ้าน และความฝัน

เป็นการแสดงผลงานภาพเขียน  โดย มนตรี สามฉิมโฉม  ด้วยสื่อ  สีน้ำมัน ,สีอะคลีลิก และสีน้ำ  เป็นรูปเขียนเชิง อุปมา – อุปมัย เกี่ยวกับ โลก ธรรมชาติ มุมมองและชีวิตในด้านสว่าง โดยใช้สัญลักษณ์ในการตีความผ่านธรรมชาติและสัตว์ต่างๆ

ซึ่งชมแล้วอาจจะสะท้อนความรู้สึกบางอย่างลงในหัวใจของตน  เป็นการเติมกำลังใจชีวิต ความฝัน เสนอแนะให้ใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติและสังคม รวมถึงการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความรัก ต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลก…..

กับบางผู้คนที่รู้สึกท้อแท้หรือหม่นหมองกับบางด้านของชีวิต  การชมนิทรรศการศิลปะชุดนี้ น่าจะช่วยให้มีพลังใจ และมองโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น ซึ่งท่านจะดูเพื่อตีความอ่านสาระ หรือเพื่อดูในมิติด้านความงามความสุนทรีย์ก็ได้

แนวความคิดของศิลปินในนิทรรศการภาพเขียนเสริมกำลังใจ   ชุด   ” โลก บ้าน และความฝัน ”

ผมคิดว่าเราทุกคนล้วนอยากมีบ้านกันทั้งนั้น  และบ้านในฝันของแต่ละคนก็น่าจะแตกต่างกันไปตามสถานะภาพ, อาชีพ,และส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็เห็นจะเป็นปัจจัยทางการเงิน ที่มักจะกำหนดหน้าตาของบ้าน   แต่ก็มิได้หมายหมายความว่าปัจจัยที่ว่านี้จะเป็นตัวกำหนดรสนิยมที่ดี  เห็นได้บ่อยๆไปครับ  ที่ราคากับรสนิยมที่ดีนั้นสวนทางกันอย่างแรง…..

“ บ้าน “ ที่ผมใช้เอ่ยถึงในผลงานชุดนี้  จึงมีความนัย มากกว่าบ้านส่วนตัวในฝันทั่วไป  แต่ผมหมายถึงโลกทั้งใบ และธรรมชาติ อันเป็นบ้านที่แท้จริงของทุกชีวิต….

ตัวผมเองนั้นก็มีบ้านหลังเล็กๆ ที่อบอุ่นตามอัตภาพ มีความสุขสบายในระดับที่ไม่ล้นเกิน แต่ผมเองก็ไม่สบายใจนักที่เมื่อยามออกนอกบ้าน แล้วพบเห็นกับสภาพของคนไร้บ้านตามซอกถนน และผมรู้สึกไปเองหรือเปล่าไม่ทราบว่ามันมีคนไร้บ้านมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่…และไหนจะข่าวคราวเรื่อง “บ้าน” ของสัตว์ป่า ที่ถูกผู้คนรุกคืบเข้าทำลายที่อยู่อาศัยจนย่อยยับ อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้….

ความปรารถนาอย่างหนึ่งของผม ( ในจำนวนอีกหลายอย่างที่มี ) คือได้เห็นทุกครัวเรือนได้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม  บันยะบันยังกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะกับบางชนชั้นที่ชอบฉกฉวยโอกาสความได้เปรียบทางสังคมร่วมหัวกันล้างผลาญธรรมชาติ เพื่อแลกผลประโยชน์ส่วนตนอย่างน่ารังเกียจ ที่กระจายอยู่ทุกที่ของบ้านเมืองเรา

จะดีแค่ไหน หากเรารู้จักสร้างสมดุล ระหว่างชีวิตเรากับธรรมชาติ  ปรองดองกับโลกเราให้มากที่สุด… เพื่อ “ บ้าน “ ของเรา “ โลก “ ของเรา จะได้น่าอยู่อีกครั้ง ดังที่มันควรเป็น และเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะจินตนาการ ความรู้ต่างๆอย่างที่เคยเป็นมา ให้แก่คนรุ่นถัดไป……ก่อนที่เราเองจะได้ “ กลับบ้าน “ ที่แท้จริง เมื่อวันสุดท้ายของเรามาถึง

นิทรรศการ :  “โลก บ้าน และความฝัน” (World. Home. Dream)
ศิลปิน : มนตรี สามฉิมโฉม
วันที่ : 1 –  15 กรกฎาคม 2556
สถานที่ :  ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 3 – 4 หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อโทร : โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-218-3709

You may also like...