เปิดตัวเป็นทางการ @dESIGN Channel

TTF เปิดตัวเป็นทางการ “@dESIGN Channel”  มิติใหม่โทรทัศน์เพื่องานออกแบบ TTF  ผู้ดำเนินธุรกิจจัดงานแสดงสินค้า และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รายใหญ่ เปิดตัวเป็นทางการสายธุรกิจล่าสุด โทรทัศน์ดาวเทียมช่อง @dESIGN Channel

วางตัวชัดเป็นสื่อโทรทัศน์ที่เข้มข้นเรื่ององค์ความรู้เพื่องานออกแบบ หวังผลักดันให้ธุรกิจและภาคประชาชนเห็นความสำคัญของงานดีไซน์ช่วยเพิ่มมูลค่า พร้อมจัดเต็มความร่วมมือ Design Content โดยพันธมิตรที่รู้ลึก รู้จริง ทุกแขนงของงานดีไซน์

นายชาตรี มรรคา กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ ผู้อำนวยการสถานี @dESIGN Channel เปิดเผยว่า เมื่อปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มดำเนินธุรกิจสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ออกอากาศ 24 ชม. ในระบบ C-Band เริ่มออกอากาศครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะให้ช่องรายการของสถานีมีความโดดเด่นชัดเจนด้านรูปแบบเนื้อหา ที่มุ่งเน้นนำเสนอสาระและองค์ความรู้ด้านการออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่จำเป็นและมีบทบาทสำคัญต่อการเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติ ภาคครัวเรือน และในระดับปัจเจกบุคคล ในยุคที่ความคิดสร้างสรรค์ถูกนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

นอกจากนี้ นายชาตรีกล่าวเสริมว่า มีแนวคิดที่จะให้สถานีฯ เป็นช่องโทรทัศน์ทางเลือกให้กับผู้ชมที่ต้องการได้รับความรู้และแรงบันดาลใจด้านการออกแบบ ทั้งที่เป็นการออกแบบชั้นสูงเชิงวิชาชีพ และการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน ขณะเดียวกันในระดับธุรกิจก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการเพิ่มศักยภาพด้านการออกแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในกลุ่ม SMEs

สำหรับการเปิดตัวช่องโทรทัศน์ดาวเทียมแห่งแรกที่เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้งานดีไซน์ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลการผลิตเนื้อหารายการ (Design Content) จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (TIDA) คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งยังได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการออกแบบมากมายที่เข้ามาร่วมในการผลิตรายการของสถานี

‘ปัจจุบันมีองค์ความรู้ด้านงานดีไซน์อยู่เป็นจำนวนมาก ที่ถ้าได้รับการรวบรวม ย่อยและจัดเรียงให้เหมาะสมกับผู้รับสารแต่ละกลุ่ม ก่อนจะเผยแพร่ไปสู่ผู้ชมในวงกว้างผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์ดาวเทียมและ Platform อื่นๆ ที่สถานีฯเตรียมขยายภารกิจต่อไปในอนาคต เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์มากมายต่อผู้ชมที่ต้องการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสารเฉพาะกลุ่ม รวมถึงผู้ประกอบการที่มองหาไอเดียเพิ่มโอกาสการแข่งขันให้ธุรกิจอีกด้วย’ นายชาตรีกล่าวทิ้งท้าย

 

You may also like...