SACICT เชิญชวนทอประสบการณ์ใหม่ภายใต้งาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11

หวังให้คนไทยและต่างชาติเห็นถึงคุณค่าเอกลักษณ์ผ้าไทย พร้อมชูกลยุทธ์ “เข้าถึง เข้าใจ ใช้เป็น”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดงานฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 11 งานรวบรวมผลิตภัณฑ์จากฝ้ายทอมือที่คัดสรรจากทุกภาคของประเทศไทย ต้องการกระตุ้นเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมทอประสบการณ์ใหม่กับแนวคิด “ผ้าขาวม้าสารพัดคิด” ซึ่งต้องการส่งเสริม สนับสนุนคุณค่าเอกลักษณ์ของผ้าไทย พร้อมต้องการยกระดับคุณค่าผ้าฝ้ายสู่ระดับสากล เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ผ้าฝ้ายเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตปัจจุบัน อีกทั้งสนองนโยบายภาครัฐถึงการใช้ผ้าไทย ผลักดันให้ผ้าฝ้ายเข้าถึงทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม นี้ ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรได้สร้างสรรค์และต่อยอดผ้าฝ้ายให้ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผ้าฝ้ายของคนไทยที่เข้ากับวิถีชีวิตในปัจจุบัน เข้าถึงคนรุ่นใหม่ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ทั้งจากดีไซเนอร์ระดับแถวหน้าของประเทศไทย จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการภาคเอกชนได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแฟชั่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ของสังคมปัจจุบัน พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นของขวัญของที่ระลึก ต่อยอดสินค้าให้เป็นสินค้าตกแต่งต่าง ๆ ที่มาจากผ้าฝ้ายทอมือ

“ผ้าฝ้าย” ถือได้ว่าเป็นผ้าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของประเทศไทย โดย SACICT หวังที่จะผลักดันให้การจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” เป็นส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนงานผ้าฝ้ายให้เป็นที่ยอมรับและเข้าไปอยู่ในกระแสความนิยมในทุกไลฟ์สไตล์ทั้งในและต่างประเทศ และสามารถสร้างยอดขาย สร้างมูลค่า เกิดรายได้ให้กับประชาชน และประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นอกเหนือจากการจัดแสดง จำหน่ายและนำเสนอนวัตกรรมการต่อยอดงานผ้าฝ้ายแล้ว ยังต้องการนำเสนอคุณค่าของ “ผ้าขาวม้า” ผ้าที่มีแพทเทิร์น (Pattern) อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่แฝงด้วยเสน่ห์ชวนหลงใหล สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนความเชื่อและความชื่นชอบที่แตกต่าง โดยเฉพาะแพทเทิร์นของผ้าขาวม้าที่มีลวดลายเฉพาะตัวมีความน่าสนใจในตัวเองในแบบที่ไม่ซ้ำ ไม่มีเหมือนใคร และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาอย่างยาวนาน หากได้รับการพัฒนาต่อยอดเชื่อว่าจะเป็นสินค้าที่ทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์ความเฉพาะตัวของสินค้าไทยอย่างแน่นอน”

นางอัมพวัน กล่าวอีกว่า ผ้าขาวม้าเป็นอีกอัตลักษณ์ไทยที่สำคัญ SACICT จึงนำเสนอผ่านการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการให้สังคมไทยใส่ใจในคุณค่าของผ้าไทย หวังให้เกิดกระแสอนุรักษ์ผ้าไทย โดยเฉพาะกระตุ้นการใช้ผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าในโอกาสต่าง ๆ โดยเฉพาะการเป็น “ของที่ระลึกแห่งชาติ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของประเทศไทยสำหรับนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ รวมถึงกระตุ้นคนไทยและกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้หันมาสนใจในการใช้ผ้าไทย “ผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้า” ให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตปัจจุบัน (Today Life’s Crafts) อีกด้วย

SACICT จึงชูความสารพัดประโยชน์ของผ้าขาวม้าสู่แนวคิด “ผ้าขาวม้า สารพัดคิด” โดยปรับภาพลักษณ์ นำเสนอผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าในมิติใหม่ด้วยกลยุทธ์ “เข้าถึง เข้าใจ ใช้เป็น”

เน้นการสื่อสารเสน่ห์ของผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าที่เป็นความเก๋ไก๋แบบมีราก สร้างสรรค์การใช้งานได้หลากหลาย เน้นการใช้ผ้าขาวม้าขั้นสูง กระตุ้นคนทุกวัย ให้เริ่มต้นใช้ เปิดใจเห็นคุณค่า เพื่อให้ผ้าขาวม้ากลายเป็น “ของต้องมี”

นางอัมพวัน กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ภายในงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 นี้จะประกอบด้วยโซนต่าง ๆ สารพัดกิจกรรม สารพันความสนุก 4 โซนหลัก ประกอบด้วย

1. สารพัดชม ชมนิทรรศการบอกเล่าบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ SACICT และนิทรรศการชุมชนผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าไทย นำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญา ประกอบด้วย 3 ส่วน

ส่วนแรก “จากดอกฝ้าย สู่ผืนฝ้าย ใต้พระบารมีแม่ของแผ่นดิน” นิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพงานหัตถกรรมการทอผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าให้แก่ราษฎร ได้แก่ ศูนย์หัตถกรรมบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ส่วนที่สอง “ผนึกชุมชน สืบสาน ผ้าขาวม้าสี่ภาค” เรื่องราวการทอผ้าฝ้ายของชุมชนสี่ภาคของประเทศไทย แสดงเอกลักษณ์ลวดลายผ้าที่งดงามแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น

ส่วนที่สาม “ภาคภูมิฝีมือไทย” นิทรรศการและตัวอย่างผลงานการยกระดับผ้าฝ้ายฝีมือคนไทย อาทิ ของที่ระลึกสโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ ซิตี้ จากกระบวนการย้อมสีครามเครื่องแต่งกาย ตุ๊กตาหมีผลิตจากผ้าฝ้ายชุมชนในร้าน Starbucks Coffee และผลงานแฟชั่นโชว์ ผ้าครามสกล ณ บังคลาเทศ

2. สารพัดทำ ผู้เข้าร่วมงานจะได้ลงมือทำสารพัดไอเดียเกี่ยวกับผ้า ชมการสาธิตหรือทดลองหัดทำงานหัตถกรรม (Workshop) โดยวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อาทิ การวาด การปัก การทำเครื่องประดับ เครื่องตกแต่งผ้า การพับผ้า การเย็บผ้า โดยกิจกรรมมีวันละ 4 รอบ รอบละ 15 คน/คนละ 60 นาที

3. สารพัดช้อป จับจ่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายจากชุมชน กลุ่มสมาชิกรวมกว่า 150 ราย อาทิ “สารพัดแต่ง” ผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟชั่น “สารพัดให้” ผลิตภัณฑ์กลุ่มของขวัญ ของที่ระลึก “สารพัดใช้” ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องตกแต่งหรือเครื่องใช้สำนักงาน

4. สารพัดนึก เวทีสารพัดนึก ถักทอสารพันความสนุก อาทิ สนทนากับกูรูด้านผ้า กลุ่มคนรุ่นใหม่กับการประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้าในชีวิตประจำวัน, มินิแฟชั่นโชว์ผ้าขาวม้าจาก “กลุ่มนุ่งซิ่นก็สวยได้” การสาธิตการใช้ผ้าขาวม้าขั้นสูง, สาธิตศิลปะการพับผ้าขาวม้า, การแสดงดนตรีจากนักร้องมืออาชีพ พร้อมสารพัดเกมสนุก ๆ ทั้งในงานและกิจกรรมออนไลน์

ภายในงานยังมีการจัดโปรโมชั่นพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงานที่ซื้อสินค้าภายในงานครบ 1,500 บาท ที่พร้อมแนบ “ใบประทับสารพัดโซน” ที่ประทับตราครบทุกจุดสามารถนำมาแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษ สินค้าลิขสิทธิ์เฉพาะงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 เท่านั้น และสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่มาร่วมงานในแต่วัน 100 ท่านแรก ยังได้รับผ้าขาวม้าทอมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ อีกทั้งเมื่อเช็คอินเข้าร่วมงานได้รับเครื่องดื่มเย็นชื่นใจฟรีทันที

“สำหรับพิธีเปิดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 ยังได้รับประทานโอกาสจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงาน พร้อมชมแฟชั่นโชว์จาก คุณผักกาด ประภากาศ อังศุสิงห์ ที่จะรังสรรค์ผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าไทย ภายใต้ผลงานชิ้นพิเศษเฉพาะงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 เท่านั้น ณ อาคารศาลาพระมิ่งมงคล ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 256 เวลา 10.00 – 19.00 น.

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เชิญชวนคนไทย ชวนกันนุ่งผ้าฝ้ายและผ้าขาวม้าไทยมาเที่ยวงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 เพื่อสร้างค่านิยมการใช้ “ผ้าฝ้าย” ส่งเสริมกำลังใจให้กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มชุมชนทอผ้าและสมาชิก SACICT ในการพัฒนายกระดับสินค้า ปรับภาพลักษณ์ใหม่ของผ้าฝ้ายไทยสู่มิติใหม่ให้ทันสมัย เข้าถึงกับชีวิตปัจจุบันได้อย่างลงตัว พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดมูลค่าในสินค้าต่อยอดยกระดับสินค้า ผ้าไทยสู่ความเป็นสากล และเข้าถึงวิถีชีวิตทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ “ผ้าฝ้าย” นางอัมพวัน กล่าวสรุป

สิ่งที่เกี่ยวเนื่องในการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11
การจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 เป็นการจัดงาน โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT มุ่งให้เกิดการพัฒนาต่อยอด ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับคุณค่าสินค้าจาก “ผ้าฝ้าย” โดยการจัดงาน “ฝ้ายทอใจ” ครั้งที่ 11 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 10.00 – 19.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1289
www.sacict.or.th และ http://www.facebook.com/sacict
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์โครงการฯ
นายจตุพล ศิริเดช 099 519 3641 / นาวสาว นงลักษณ์ พิลาแพง 061-514-2646
นางสาว ธันยพร จีระจันทร์ 080-058-2886 / นางสาว จิรัฐิติกาล ด่านปาน 098-953-1784

 

You may also like...