ART WORKSHOP SHOW

เอสพลานาดอาร์ตแกลลอรี่เปิดเวทีสำหรับคนรักที่จะสร้างศิลป์ วันนี้เอสพลานาดอาร์ตแกลลอรี่เปิดสอนศิลปะแล้วกับ “เวิรค์ช๊อพคอร์ส” พร้อมรับสิทธิพิเศษ ร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ “ESPLANADE ART WORKSHOP SHOW”ครั้งที่1

ในเดือนธันวาคม2556 (ค่าธรรมเนียมและจัดทำสูจิบัตรประมาณ 1,000-1,500.-/แล้วแต่จำนวนผู้ร่วมแสดงผลงาน)

“บุคคลทั่วไป”
เรียน 10 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง (รวม 30 ชั่วโมง)
ราคา 4,500.-พิเศษ3,900.-
เฉลี่ยชั่วโมงละ 130.- ( ไม่รวมอุปกรณ์ )
(ผู้เรียนต้องจัดหาอุปกรณ์มาเองตามรายละเอียดที่จะแนบให้และมีจัดจำหน่าย)
เวลาเรียนเสาร์-อาทิตย์
รอบบ่าย–เวลา 13:00-16:00น.
รอบค่ำ—เวลา 17:00-20:00น.
เรียนรู้เทคนิคการสร้างงานศิลปะกับศิลปินและครูผู้สอนศิลปะ ศิลปะเบื้องต้น วาดเส้นเบื้องต้น หุ่นนิ่ง สีน้ำ สีอะคริลิค หมึกจีน ปั้นดินต้ แบบ ฯลฯ
พร้อมอบรม “อยู่อย่างศิลปินที่มีศิลปะกับเทคนิคการมีตัวตน และอัตลักษณ์เฉพาะส่วนตน”โดยสล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก

“ศิลปะเด็ก”
4-14ปี (รวมอุปกรณ์ )
เรียน 30 ชั่วโมง
ราคา 4,500.-พิเศษ3,900.-
เฉลี่ยชั่วโมงละ 150.- ( รวมอุปกรณ์ )
เวลาเรียนเสาร์-อาทิตย์
เวลา 13:00-16:00น. และ 17:00-20:00 น.
เสริมสร้างลักษณะนิสัยในศิลปะด้วยความสนุก กับครูผู้สอนศิลปะเด็ก สีไม้ สีชอล์ค สีโปสเตอร์ สีน้ำ งานประดิษฐ์ ตัดปะติดเป็นศิลป์
เพ้นท์ปกสมุดสุขใจ ปั้นดิญี่ปุ่นเป็นอะไรๆ รวม10 ชิ้นงาน

มาตามหาความถนัดของคุณด้วยการฝึกฝนกับศิลปินด้วยเทคนิคต่างๆ แล้วคุณจะรู้ว่าการเรียนรู้ด้วยความสนุกสร้างให้เกิดงานและทักษะสู่ความเป็นศิลปิน เอสพลานาดอาร์ตแกลลอรี่พร้อมเป็นเวทีให้คนที่มีหัวใจรักในงานศิลป์

เอสพลานาดอาร์ตแกลลอรี่
ชั้น 2 เอสพลานาดงามวงศ์วาน-แคราย
สอบถามรายละเอียดตารางเรียนได้ที่ได้ที่โทร : 088-861-3220

กิจกรรมเวริค์ชอพที่ผ่านมา

เวิรค์ชอพพู่กันจีน
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.348873151890694.73759.262940303817313&type=3

เวิร์คชอพสีน้ำกับอ.ไสว จิตสม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.327635714014438.70960.262940303817313&type=3
ผลงานสีน้ำของผู้ร่วมกิจกรรม
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.327638737347469.70961.262940303817313&type=3

เวิร์ค์ชอพระบายสีน้ำกับครูช้าง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.298043363640340.63881.262940303817313&type=3

เวิรค์ชอพสีอะคริลิคกับศิลปิน วัณนา อยู่คง
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.284967014947975.59891.262940303817313&type=3

เวิร์คชอพสร้างสีสันตามอารมณ์กับศิลปิน สล่าวารินท์ ใจจรรย์ทึก
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.283390298438980.59359.262940303817313&type=3

กิจกรรมศิลปะเด็ก

ปั้นดินญี่ปุ่น
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.362767403834602.1073741833.262940303817313&type=3

เมจิกบนปกสมุดสุขใจ
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.362709720507037.1073741830.262940303817313&type=3

วาดภาพหน้าคนด้วยเส้นคอนทัวน์
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.362714080506601.1073741831.262940303817313&type=3

ระบาย ตัด ปะ ติด
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.364193170358692.1073741834.262940303817313&type=3

ร้องเต้นเล่นสี
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.364209030357106.1073741836.262940303817313&type=3

ชมกิจกรรมศิลปะอื่นๆอีกมากมายที่เวปเพจของfacebook
https://www.facebook.com/esplanadeartgallery

และ
http://www.warindesign.com/

You may also like...