Tagged: ESPLANADE ART WORKSHOP SHOW

ART WORKSHOP SHOW

เอสพลานาดอาร์ตแกลลอรี่เปิดเวทีสำหรับคนรักที่จะสร้างศิลป์ วันนี้เอสพลานาดอาร์ตแกลลอรี่เปิดสอนศิลปะแล้วกับ “เวิรค์ช๊อพคอร์ส” พร้อมรับสิทธิพิเศษ ร่วมจัดแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ “ESPLANADE ART WORKSHOP SHOW”ครั้งที่1