รพ. เด็ก ร่วมกับคณะออร์เคสตรา Jazz Cool Band เปิดคอนเสิร์ตการกุศล

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ. เด็ก) หนึ่งในองค์กรภาครัฐที่รับหน้าที่สำคัญในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางในเด็กของประเทศไทย เปิดสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีสุดเอ็กซ์คลูซีฟผ่านท่วงทำนองแจ๊สคลาสสิคระดับโลก กับคอนเสิร์ตการกุศล “The Jazz Cool Band Orchestra Charity for the Children’s Hospital” โดยความร่วมมือกับคณะออร์เคสตรา Jazz Cool Band ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มจาก 7 สมาชิกผู้มีใจรักดนตรีและต้องการมอบความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กทั่วโลกผ่านท่วงทำนองของดนตรี รายได้เพื่อสมทบการจัดหาครุภัณฑ์และการพัฒนาทางการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดแสดงในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก)

พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลและรักษาครอบคลุมเรื่องโรคเฉพาะทางในเด็ก และโรคอุบัติใหม่ในเด็ก โดยในแต่ละปีดำเนินดูแลผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้นถึง 370,000 รายต่อปี ซึ่งนอกจากความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและปฏิบัติการด้านการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ทางสถาบันฯ ยังมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสันทนาการให้เด็กผ่านกิจกรรม “Children Hospital Friendly” อาทิ การสอนศิลปะและวาดรูป การอ่านนิทานก่อนนอน หรือส่งเสริมทักษะด้านดนตรี เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กมีพัฒนาการทุกด้านเท่าเทียมเด็กในวัยเดียวกัน หรือสามารถช่วยเหลือตัวเองในสังคมอนาคตได้ โดยในปี พ.ศ. 2554 สถาบันฯ ได้ระดมทุนเพื่อสร้าง “อาคารเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)” ในการรองรับความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่เพิ่มมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่แต่ละหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้สร้างสรรค์ขึ้นมากมาย”

ล่าสุด สถาบันฯ ได้รับความช่วยเหลือในการระดมทุนจากหน่วยงานจากต่างประเทศ โดยคณะออร์เคสตรา Jazz Cool Band จากประเทศฝรั่งเศส นำโดยหัวหน้าศัลยแพทย์ชาวฝรั่งเศส ดร. ฌอง ลุยส์ เหงียน กุย (Dr.Jean-Louis Nguyen Qui) ศัลยแพทย์ผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วโลกผ่านท่วงทำนองของดนตรี พร้อมสมาชิกผู้รักดนตรีแจ๊สอีก 6 คน ซึ่งเดินทางเปิดการแสดงดนตรีมานานกว่า 14 ปี โดยจัดแสดงคอนเสิร์ตเป็นประจำทุกสัปดาห์ในเมืองมาร์เซย์ เมืองลีออง และมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส สำหรับประเทศไทยนั้นได้ดำเนินการจัดการแสดงคอนเสิร์ตแจ๊สตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งในครั้งนี้ ได้ร่วมจัดคอนเสิร์ตการกุศล “The Jazz Cool Band Orchestra Charity for The Children’s Hospital” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น 7 อาคารสยามบรมราช-กุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (รพ.เด็ก) เพื่อหารายได้มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในอนาคต

โดยคณะออร์เคสตรา Jazz Cool Band ได้เตรียมบทเพลงแจ๊สของนักร้องที่มีชื่อเสียงมาร่วมบรรเลงท่วงทำนองแห่งดนตรีกว่า 22 เพลง ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม อาทิ เช่น Frank Sinatra, Dean Martin, Robbie Williams, Michael Buble, Teresa Teng ขับกล่อมบทเพลงอันไพเราะ อาทิเช่น C’est Si Bon, I Wanna Be Like You, My Way, The Way You Look Tonight, Subaru, เพลงพระราชนิพนธ์ HM Blues ฯลฯ พร้อมทั้งเรียนเชิญ ม.ร.ว. เบญจาภา ไกรฤกษ์ ธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผู้ประพันธ์เนื้อร้องประกอบทำนองเพลงพระราชนิพนธ์ อันดับแรก แสงเทียน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมเป็นนักร้องกิตติมศักดิ์ในบทเพลง H.M. Blues และ When โดยจำหน่ายบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปในราคา 1,200 / 800 / 500 และพิเศษสำหรับนิสิต-นักศึกษาบัตร ซื้อบัตรได้ในราคา 300 บาท (จากบัตรมูลค่าปกติ 500 บาท) เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันนี้ ที่ศูนย์จัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1415 ต่อ 2615

ร่วมกันสร้างอนาคตของชาติ สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง ด้วยการร่วมสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต โดยสามารถร่วมบริจาคเงินได้โดยสั่งจ่ายเช็คในนามมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ / เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศแจ้งรหัสบริจาคมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก / Website www.childrenhospital.go.th (ใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ : เวิรฟ
คุณประสิทธิ์ กฤษฎาอริยชน (บ๊อบ)
เบอร์โทร : 02-204-8236 / 081-586-2813
อีเมล : rapeepan.bhumikumjohn@vervethailand.com
ศูนย์จัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก
คุณณัฎฐ์วนัน ฐานิสโร
เบอร์โทร : 088-874-4671

You may also like...