สวธ.เชิญร่วมไว้อาลัย หวังเต๊ะ

นางปริศนา  พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555  นี้ จะมีกำหนดการประกอบพิธีศพ นายหวังดี นิมา ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี พุทธศักราช 2531 เวลา 15.00 น. ณ มัสยิดเนี้ยมาติ้ลและห์ ถนนตลิ่งชัน สุพรรณบุรีสายใหม่ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  ได้ดำเนินการขอดินพระราชทานฯ เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งให้เงินช่วยเหลือเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือในการจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานไม่เกิน 150,000 บาท การนี้ จึงขอเรียนเชิญญาติสนิทมิตรสหาย และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ เพื่อไว้อาลัยแด่ศิลปินลำตัด ที่สร้างคุณูปการต่อวงการศิลปะการแสดง ประเภทเพลงพื้นบ้านของไทย เป็นครั้งสุดท้ายในวาระอันสำคัญยิ่งนี้

สำหรับประวัติของ นายหวังดี มิมา หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม “หวังเต๊ะ” เกิดเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2468 ที่จังหวัดปทุมธานี หวังเต๊ะ เป็นศิลปินผู้มีความสามารถเป็นเลิศด้านศิลปะเพลงพื้นบ้าน มีความชำนาญเป็นพิเศษในการแสดงลำตัด โดยตั้งคณะชื่อลำตัดหวังเต๊ะรับงานแสดงเป็นอาชีพมาจนถึงปัจจุบัน จนชื่อหวังเต๊ะแทบจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของลำตัด แม้ว่าจะชำนาญในเพลงพื้นบ้านแบบอื่น ๆ ด้วย กล่าวได้ว่า หวังเต๊ะ เป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์และสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้ยืนยงอยู่ได้อย่างน่าภาคภูมิยิ่ง

“หวังเต๊ะ” ได้แสดงให้มหาชนได้เห็นถึงอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาและการแสดงได้อย่างเชี่ยวชาญ สมกับสุนทรียลักษณ์ของภาษาไทยที่มีมาแต่โบราณกาล หวังเต๊ะเป็นศิลปินผู้มีคุณธรรม ได้ใช้ศิลปะการแสดงเป็นสัมมาชีพอย่างซื่อสัตย์ตลอดมา ทั้งได้ถ่ายทอดศิลปะวิชาให้แก่ทั้งบุคคลในคณะและสถาบันต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ นับว่าหวังเต๊ะเป็นศิลปินที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งด้านสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ศิลปะ อันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทยมาตลอดระยะเวลายาวนาน จึงได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) ประจำปี พุทธศักราช 2531

You may also like...