ร่วมส่งผลงาน”หัตถกรรมสร้างสรรค์” เพื่อร่วมประกวด Innovative Craft Award 2018 (ICA 2018)

เพื่อส่งเสริมผลงานสร้างสรรค์และต่อยอดการพัฒนาหัตถศิลป์ให้เข้าถึงการใช้งานที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้จัดกิจกรรม การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 หรือ Innovative Craft Award 2018 (ICA 2018) ในหัวข้อ “MASS x CLUSIVITY” ผลงานสร้างสรรค์หัตถศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและกระบวนการระหว่างงานฝีมือและงานอุตสาหกรรม เพื่อเฟ้นหาผลงานการออกแบบที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงความแตกต่างของงานฝีมือเข้ากับงานอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์หัตถศิลป์ด้วยนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ สามารถเผยแพร่สินค้าหัตถกรรมได้ในวงกว้าง โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมนต์เสน่ห์ของงานหัตถกรรมไว้ได้ จึงขอเชิญชวนนักออกแบบรุ่นใหม่และผู้สนใจร่วมส่งผลงานออกแบบเข้าร่วมประกวดชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท

นักออกแบบ นักศึกษาและผู้สนใจ สามารถส่งแนวคิดและแบบร่างผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่วาดด้วยมือ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานหรือเพื่อการตกแต่งในประเภท ประชาชนทั่วไป และประเภทอุดมศึกษา ทั้งผลงานเดี่ยว และผลงานกลุ่มที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ และไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อน มีความสวยงาม โดดเด่น มีคุณภาพใช้งานได้จริง และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อการผลิตผลงานเข้าประกวดรอบสุดท้าย

เริ่มรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sacict.or.th และส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทาง ออนไลน์: www.sacict.or.th และช่องทางไปรษณีย์ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ มหาชน) เลขที่ 59 หมู่ 4 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 วงเล็บมุมซอง (สมัคร ICA 2018)

ร่วมเรียนรู้คุณค่าและต่อยอดทักษะงานฝีมือ พร้อมสร้างสรรค์หัตถกรรมด้วยนวัตกรรม และเอกลักษณ์เฉพาะของหัตถศิลป์ เพื่อขยายวงกว้างทางการตลาดให้กับหัตถกรรมไทยไปด้วยกัน แล้วพบกันในงาน ICA 2018

สอบถามข้อมูลการประกวดได้ที่คุณสุพรรณรัตน์

Email: supannarat.a@sacict.mail.go.th

คุณนิจารีย์ 086 066 6242

Email : nitjaree.peakchan@gmail.com

หรือที่เว็บไซต์ www.sacict.or.th และ www.facebook.com/sacict

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้แทนประชาสัมพันธ์ บริษัท เอฟวายไอ จำกัด โทรศัพท์ 02 688 1170-1 กุลยา กาศสกุล (ยิ้ม) 096 449 9516 line : yimfyi, กิรติยา อุคหปัญญากุล (กานต์) 083 019 0026

You may also like...