Bangkok Music Forum 5

ร่วมเสวนาเรื่องเพศสภาพในผลงานดนตรี ร่วมศึกษาเนื้อหาของการบอกเล่าเรื่องเพศสภาพผ่านบทเพลงหลากหลายยุคสมัย มองภาพของสังคมและวัฒนธรรมที่บอกเล่าผ่านเนื้อหาของบทเพลง

ร่วมแบ่งปันมุมมองทั้งจากนักวิชาการด้านดนตรี คุณศรุพงษ์ สุดประเสริฐ และศิลปินในแวดวงดนตรี “เจินเจิน บุญสูงเนิน” และนักปั้นแดนเซอร์มือทอง ครูเทียม ชุติเดช ทองอยู่ และส่งท้ายด้วยการแสดงเดี่ยวจากศิลปิน วรรณศักดิ์ ศิริหล้า

*ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเสวนา
*ไม่ต้องสำรองที่นั่ง

Bangkok Music Forum ครั้งที่ 5 “ฉันก็เป็น … ผู้หญิงคนหนึ่ง”
วันที่ : 15 มิถุนายน 2556
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เวลา  : 14.00-16.30 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-214-6630 – 8 ต่อ 530

You may also like...