ระดับน้ำ – ระดับจิต

นิทรรศการ ระดับน้ำ – ระดับจิต นำเสนอผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานกระบวนการอันเรียบง่ายของงานจิตรกรรมเข้ากับเทคนิคการปะติดวัตถุ (Collage) และการประกอบวัสดุ (Assemblage)

ด้วยแรงบันดาลใจจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตปกติ จนนำไปสู่การตระหนักรู้และเท่าทันต่อความปรวนแปรของธรรมชาติและสัจธรรมแห่งการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปที่มีอยู่ในทุกสรรพสิ่ง พร้อมกันนี้ ยังมีพิธีเปิดตัวหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะและบทความวิเคราะห์ผลงานของ ถาวร โกอุดมวิทย์  Thavorn Ko-udomvit : Selected Works, 1978 – 2013 ซึ่งสร้างสรรค์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

พิธีเปิดนิทรรศการ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556 18.30 น.

 

นิทรรศการ : “ระดับน้ำ – ระดับจิต”
ศิลปิน : ถาวร โกอุดมวิทย์
วันที่ : 9 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2556
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA Bangkok)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : 02-422-2092

You may also like...