เชิญฟังบรรยาย เรื่อง People and Place ณ PSG Art Gallery

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “People and Place : A Story of Australian printmaking” โดย Michael Kempsonและ Patsy Payne
ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00-16.00 น.ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กทม.

 

You may also like...