คอตตอน ยูเอสเอ ร่วมงาน คอตตอน ยูเอสเอ ซอร์สซิ่ง แฟร์ อิน เวียดนาม

“คอตตอน ยูเอสเอ” สานต่อกลยุทธ์ ซัพพลายพุช พาผู้ประกอบการไทย ร่วมงาน“คอตตอน ยูเอสเอ ซอร์สซิ่ง แฟร์ อิน เวียดนาม”  ขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทยพบปะซื้อขายกับกลุ่มคู่ค้าเป้าหมายจากต่างประเทศ

เมื่อเร็วๆ นี้ คอตตอน ยูเอสเอ นำโดยนายไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทน คอตตอน ยูเอสเอ ภูมิภาคอาเซียน จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยทั้งในกลุ่มแบรนด์พารท์เนอร์ แบรนด์ไลเซนซี่ และซัพพลายเออร์โรงงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเข้าร่วมงาน “คอตตอน ยูเอสเอ ซอร์สซิ่ง แฟร์ อิน เวียดนาม” (COTTON USA Sourcing Fair in Vietnam) เพื่อพบปะทำข้อตกลงซื้อขายระหว่างคู่ค้าในกลุ่มผู้ผลิตจาก 12 โรงงานสิ่งทอ และ 20 โรงงานเครื่องนุ่งห่ม ในภูมิภาคอาเซียนที่ใช้เส้นใยฝ้ายธรรมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นวัตถุดิบหลัก รวมถึงขยายโอกาสทางธุรกิจกับกลุ่มผู้ซื้อใหม่ๆ จาก 17 แบรนด์และรีเทลเลอร์ชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นกว่า 938 นัดหมาย พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษจาก มร. วิลเลี่ยม เบ็ทเท็นดอร์ฟ ผู้อำนวยการซัพพลายเชน คอตตอน เคาน์ซิล อินเตอร์เนชั่นแนล คุณเดช พัฒนเศรษฐพงษ์ กรรมการบริหาร บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด และอดีตนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และ มร. ดาง ฟุง ดุง รองนายก และเลขาธิการสมาคมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มประเทศเวียดนาม เกี่ยวกับสถานการณ์ฝ้ายดิบของสหรัฐอเมริกา และทั่วโลก สถานการณ์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศเวียดนาม

PR Executive
Verve Public Relations Consultancy
T: 0-2204-8077, 085-122-4879
Email: kullanit.sirichantaradilok@vervethailand.com

You may also like...