เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่

เพชร โอสถานุเคราะห์ หลังจากนั่งแท่น ประธานบริหาร และ Chief Creative Officer มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สานต่อวิชั่นคุณพ่อสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ในการสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ

ล่าสุด จึงเตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (BUSEM MME) หลักสูตรแรกและหนึ่งเดียวในไทย โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ร่วมกับ Babson Collage มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ด้านการสร้างผู้ประกอบการ ที่คุณพ่อเคยศึกษานั่นเอง!!

 

 

You may also like...