ฤดูหลากสี

วิถีชีวิตชนบท และ เรื่องราวธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน นิทรรศการ ฤดูหลากสี  (Colorful Season) เป็นการถ่ายทอดมุมมองความประทับใจผ่าน บรรยากาศ แสง  สี ของแต่ละฤดูกาล  ที่มีความงามเละให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป

ซึ่งในการแสดงเดี่ยวครั้งแรกนี้ เป็นผลงานประเภทจิตรกรรม แนวอิมเพรสชั่นนีส เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ผลงานจำนวน 23 ชิ้น

โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556   เวลา 18.00 น. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ โดย   คุณไกรศักดิ์  ชุณหะวัณ

นิทรรศการ : “ฤดูหลากสี”(Colorful Season)
ศิลปิน : ดนัยวิชญ์  ขวัญข้าว
วันที่ : 11 เมษายน 2556 – 2 พฤษภาคม 2556
สถานที่ :  ห้องนิทรรศการชั้น 2  หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

 

 

 

You may also like...