NIWAT CHOOTOUN

นิวัฒน์ ชูทวน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 และระดับปริญญาโท จากคณะจิตกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นิวัฒน์ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวและกลุ่ม ทั้งยังเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับประเทศ และได้รับรางวัลมากมาย

อาทิ การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. 2554  รางวัลยอดเยี่ยม “พู่กันทอง” การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองในปี พ.ศ.2554 และรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ถึง 3 ครั้งในปี พ.ศ.2552, 2553 และ 2555

ในยุคเริ่มต้น นิวัฒน์ ชูทวน ได้รับแรงบันดาลในจาก อาจารย์ดำรง วงศ์อุปราช ศิลปินแห่งชาติ เป็นต้นแบบของการเขียนภาพ เขาได้ค้นพบเทคนิควิธีการสร้างพื้นผิวหลังคามุงจาก โดยการนำเอาหญ้าแห้งมาลากให้เกิดร่องรอยในขณะที่สียังหมาด ซึ่งถือเป็นเทคนิคเฉพาะตัวอย่างแท้จริง ทำให้งานของนิวัฒน์มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงามอย่างเรียบง่าย

นิวัฒน์ยังใช้วิธีการเขียนภาพแบบตานกมอง ซึ่งเป็นพื้นฐานการเขียนภาพแบบศิลปะไทย ใช้โทนสีกลางอย่างสีน้ำตาลและสีเทา บอกเล่าเรื่องราวของความสงบผ่านวัตถุซึ่งอยู่นิ่งปราศจากตัวละคร เช่น กระท่อมบนผิวน้ำที่ปราศจากการเคลื่อนไหวของน้ำและลม สิ่งที่น่าสนใจคือรายละเอียดของส่วนที่แสดงในบ้าน เช่น การแสดงลักษณะของบ้านใต้ถุนสูง มีฝาผนังแบบขัด-สานโดยใช้ไม้ไผ่ มีเรือนชานที่ยื่นออกมา และตั้งอยู่เหนือผิวน้ำ บ่งบอกเป็นนัยยะ ถึงการประกอบอาชีพประมงของผู้อยู่อาศัย ซึ่งเป็นอาชีพของผู้คนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นภาคใต้ ที่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิวัฒน์  ในภาพยังเล่าถึงกิจวัตรของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเช่น วัสดุข้าวของเครื่องใช้หลายชนิด เป็นลักษณะของการห้อยแขวนอยู่กับฝาผนังหรือเพดาน บางภาพมีกรงนกเขา สะท้อนภาพของคนธรรมดาที่มีชีวิตอันเรียบง่าย นิวัฒน์ยังทิ้งส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างในส่วนฉากหลังของภาพโดยไม่แสดงรายละเอียด เพื่อช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย และดึงสายตาของผู้ชม ให้พุ่งมาที่ตัวของสิ่งที่แสดงคือบ้าน เป็นเทคนิควิธีการเล่าเรื่องโดยการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ที่ใช้ทิศทางทางเดินของคนเข้าไปหาบ้านเป็นเส้นนำสายตา นอกจากนี้ในหลายๆภาพยังมีเรือนประกอบที่หลังเล็กกว่า แสดงความเป็นจุดเด่น จุดรองและความเป็นกลุ่มก้อนอยู่ในภาพ

ปัจจุบัน นิวัฒน์ ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์- การออกแบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

Niwat  Chootoun
Biography      
Birth Date  April 23rd, 1985
Tel :  083-555-3960
E-mail  : krongpo_o@hotmail.com
Education –  Art and Craft Nakhon Si Thammarat  Vocational School
– B.F.A. (2nd Class Honor, Thai Art)  Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
– M.F.A.( Thai Arts) , Silpakorn University
Awards
2002  -1st Prize, Drawing Category (Vocational level) ,23rd  Art & Craft Exhibition
2003 -2nd Prize, Drawing Category (Vocational level) ,23rd  Art & Craft Exhibition
-1st Prize, Portrait Drawing Category , 15th the Regional Academic Professional Conference, Southern Region, Thailand
2007 -2nd Prize, Painting Category, Thai Literature Conversation Contest, Shin Corporation PCL., Bangkok
2008 – 2nd Prize, 4th Amata Art Award, Bangkok
2009 – 3rdPrize, Bua Luang Bronze Medal,Contemporary  Painting Category,31st Bua Luang Painting Exhibition, Bangkok Bank Foundation
2010 – 3rd Prize, Bua Luang Bronze Medal, Contemporary  Painting Category, 32nd  Bua luang Painting Exhibition, Bangkok Bank Foundation
–  1st  Prize, Office of Contemporary Art And Culture , Ministry Of Culture from 56th National Art Exhibition
– Outstanding Award, 22nd Toshiba “Brings Good Things to Life” Art Competition
2011 -1st Prize, Bua Luang Gold Medal, Contemporary Painting Category, 33rd  Bua Luang Painting Exhibition, Bangkok Bank Foundation
– 2nd Prize, Krungthai Bank Support from 57th National Art Exhibition
– Golden Paintbrush Grand Prix Award, , Kasikornbank  Golden Paintbrush Painting Competition in the Celebrations on the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 84th  Birthday Anniversary 5th December 2011
2012 – 3rd Prize, Bua Luang Bronze Medal, Contemporary Painting

 

 

 

You may also like...