ดีฤๅเลว

ไมเคิล เชาวนาศัย ภูมิใจเสนอ DEE RUE LEAW : 2013Concept Collections “ดีฤๅเลว”: มโนทัศน์วัตถุทาส” โดยได้ร่วมมือกับนักออกแบบแฟชั่นระดับสากล : พริ้ง และศิลปินภาพถ่ายร่วมสมัย : กรกฤต เจียรพินิจนันท์ ในการสร้างสรรค์งานชุดนี้

แนวความคิดหลักของ “ดีฤๅเลว” คือ ธาตุที่รักษาสมดุลในจิตใจของมนุษย์ สิ่งเหล่านี้มาในรูปของความถูกความผิด ความสูงความต่ำ หรือความดีและความเลว ปรัชญาที่กล่าวมาข้างต้นไมเคิลได้สร้างสรรค์ขึ้นมาในรูปแบบของเครื่องแต่งกาย อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อคลุมและผ้าพันคอ ซึ่งในโลกปัจจุบันวัตถุเหล่านี้ได้โดนใช้เป็นเครื่องมือวัดคุณค่าของความเป็นคน โดยเราลืมไปชั่วขณะว่ามันคือเครื่องนุ่งห่ม,หนึ่งในปัจจัยสี่ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิต

ลักษณะพิเศษของผลงานชุดนี้คือ รองเท้าทุกคู่ได้ออกแบบมาให้มีความต่างกันในรายละเอียดและไม่กำหนดซ้ายหรือขวาเพื่อให้อิสระในการสลับข้างใส่ตามอารมณ์และสถานการณ์ในใจของผู้สวม สำหรับผ้าพันคอและกระเป๋าคือเครื่องมือที่ใช้สะท้อนถึงสถานภาพภายในของผู้ใส่ต่อผู้ได้พบเห็น

ดีฤๅเลว
วันที่ : 7 – 31 มีนาคม 2556
สถานที่ : อาร์เอ็มเอ อินสทิทิวท์ แกลเลอรี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://rmainstitute.net/

 

 

You may also like...