การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

การแสดงผลงานศิลปะนานาชาติที่มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแสดงครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดแสดงผลงานศิลปะประเภทภาพพิมพ์และวาดเส้นที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงจากศิลปินทั่วโลกจำนวน 149 ชิ้นซึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกหลายคนที่ได้รับรางวัลและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการพิมพ์ภาพพิมพ์เอทชิ่ง และเชิญเข้าร่วมปฏิบัติทำภาพพิมพ์โมโนพริ้นต์สีน้ำและภาพพิมพ์โฟมอัด โดยนักศึกษาภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกวันศุกร์และเสาร์ เวลา 14.00 – 17.00 น. และการฉายวีดิทัศน์สาธิตการทำศิลปะภาพพิมพ์

การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม  วันที่ 14 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2558  ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ : 14 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2558
สถานที่ : ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-214-6630-8
อีเมล : info@bacc.or.th
www.bacc.or.th

You may also like...