Frankenstein-ocratie

นิทรรศการ Frankenstein-ocratie (ภาพวาดการเมืองของสเตฟฟ์) นำเสนอภาพวาดล้อเลียนการเดินผ่านประเทศไทยช่วงหลายปีหลังมานี้ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับช่วงเวลาแห่งความขัดแย้งและความวุ่นวาย เมื่อมีการนำประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายอย่างของสังคมไทย ภาพวาดนี้คือเสียงสะท้อนของเหตุการณ์เหล่านั้น

พิธีเปิดนิทรรศการ “Frankenstein-ocratie (ภาพวาดการเมืองของสเตฟฟ์)” และนำชมภาพจะจัดขึ้นในวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 19.30 น.

การนำชมโดยเจ้าของผลงานจะมีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม

ชีวประวัติ
สเตฟฟ์ (สเตฟาน เปอรีย์) เป็นนักวาดภาพล้อเลียน เกิดที่ประเทศฝรั่งเศสใน ค.ศ. 1964 และใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศไทย ตั้งแต่ ค.ศ. 1989 เขาเริ่มทำงานเป็นช่างภาพหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะตัดสินใจทุ่มเทเวลาให้กับการวาดภาพการเมืองตั้งแต่ ค.ศ. 1997 และภาพของเขาก็ได้ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารชื่อดังระดับโลกหลายฉบับ เช่น International Herald Tribune ซึ่งเขาทำงานให้เป็นเวลา 8 ปี ปัจจุบัน มีการนำภาพวาดของเขามาตีพิมพ์ใน Jakarta Post, Kuwait Times, Korea Times, China Daily และ Courrier International ของประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ เขายังเป็นนักวาดภาพประจำหนังสือพิมพ์รายวัน ภาษาอังกฤษของกรุงเทพฯ ที่ชื่อว่า The Nation มาเป็นเวลา 11 ปี แล้ว

วันที่ : 2-18 ตุลาคม 2557
เวลา : วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 19.00 น. และวันอาทิตย์ 8.30 – 16.00 น.
สถานที่ : แกลเลอรี่ของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เลขที่ 179 ถนนวิทยุ (ไม่คิดค่าเข้าชม)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 02-670-42 22
อีเมล : warittha.kraiwee@afthailande.org

You may also like...