ศิลปะและกระดาษ

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “ศิลปะและกระดาษ” (ART   AND  PAPER) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โกศล  พิณกุล ที่มาของการสร้างสรรค์เกี่ยวกับสื่อวัสดุ การสร้างสรรค์ที่ใช้กระดาษเป็นวัสดุโดยมีลักษณะสองลักษณะ คือ

1.การใช้กระดาษชนิดต่าง ๆ มาปะติดตลอดจนผนึกบนผืนผ้าใบ แล้วสร้างสรรค์ผลงาน
2.การวาดภาพระบายสีบนกระดาษ

เรื่องราวและแนวคิดมีสองลักษณะ คือ
1.เรื่องราวจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  สถานที่ต่าง ๆ โดยอาศัยการลดตัดทอนรูปร่างและกึ่งการเลียนแบบของจริง
2.เรื่องราวจากความรู้สึก รับรู้จากสิ่งต่าง ๆ สร้างสรรค์ออกมาแบบกึ่งนามธรรม

นิทรรศการ  : “ศิลปะและกระดาษ ”( ART   AND  PAPER)
ศิลปิน : โกศล  พิณกุล (KOSOL  PINGUL)
วันที่ : 13 – 26 พฤษภาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ / โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

You may also like...