พร่า/พราย

ความทรงจำ การจดจำรวมถึงการหลงลืมเป็นกลไกทางสติปัญญาที่สำคัญในการจัดระเบียบเหตุการณ์ บุคคล ฯลฯ เพื่อระบุความสัมพันธ์อันจำกัดระหว่างมนุษย์กับผลผลิตจากความสามารถในการจดจำ

ความทรงจำจึงไม่ได้หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงอดีตและสร้างรอยประทับของอดีตให้บรรจบกับปัจจุบันเท่านั้นแต่ความทรงจำยังสาธิตให้เห็นความข้องเกี่ยวสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งใกล้และไกลในแง่ของพื้นที่เวลาระหว่างมวลมนุษย์มนุษย์จึงแสวงหาหนทาง บรรจุ ประทับ รวมถึงทบทวน หวนรำลึกความทรงจำผ่านตัวกลางต่างๆ  ความ  ‘พร่า’ มัว-รางเลือน รวมทั้งการผุด‘พราย’ขึ้นมาใหม่ อย่างค่อยเป็นค่อยไป(graduation) จึงสั่งสมและทำให้ความทรงจำสูญหายอยู่เนืองๆนับตั้งแต่การสร้างหลักฐานวัตถุ (artifact) ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ผ่านภาพเขียนผนังถ้ำการจารึก (inscription) กระทั่งมาถึงรูปแบบการจัดความทรงจำร่วมแบบสมัยใหม่ผ่านตำราประวัติศาสตร์ สิ่งของสะสม พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด คลังความรู้ทั้งแบบoffline กับ online ก็ดี  ฯลฯ  แนะเป็นนัยให้สัมผัสถึงแรงปรารถนาเบื้องลึกของมนุษย์ในการจัดระเบียบสิ่งต่างๆ ให้คงรูปอยู่ แล้วยั่งยืนไปภายหน้า แม้ความทรงจำจะตกหล่นกระท่อนกระแท่นหรือบิดเบือนเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำเผยให้เห็นความอุตสาหะในการจัดวางทั้งสิ่งที่ผ่านพ้นไปรวมทั้งการชำระสิ่งที่ตกค้างจากอดีต ด้วยความสงสัยและใคร่รู้

นิทรรศการ   ‘พร่า /พราย  (Graduated Emergence)’เสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยผ่านการตีความและถ่ายทอดมุมมองเกี่ยวกับความทรงจำ ที่ทั้งบังเกิดขึ้นและพร่าเลือน อันสะท้อนจากทั้งสิ่งใกล้ตัวอย่างของสะสม เรื่องเล่า ภาพถ่ายเกี่ยวกับ ครอบครัว-คนใกล้ตัว การเดินทาง ความสุขสมหวังความสงสัยความรื่นรมย์และร้าวรานความทรงจำจึงเป็นมากกว่ารอยประทับหรือการประกอบเรื่องราวส่วนตัวที่ขาดกะท่อนกะแท่นประดุจรอยตะเข็บที่ไม่แนบสนิทกระทั่่งทิ้งช่องว่างช่องโหว่

ความทรงจำไม่เพียงแต่ชวนให้ตรึกตรองสงสัยและเล่าทวนเรื่องราวแต่หนหลังของปัจเจกบุคคลเท่านั้น หากแต่ในระดับ สังคม-วัฒนธรรม ความทรงจำ-รำลึกยังปรากฏและแผ่ไพศาลเป็นความทรงจำรวมหมู่ที่เข้าใจและแบ่งปันเป็นเสมือนสมบัติสาธารณะเปรียบกับการรับรู้ที่ส่งทอดและยึดถือโดยปริยาย โดยการรับรู้รวมหมู่ทำงานผ่านภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาภาพ หลักฐาน ฯลฯ ที่ไหลเวียนอยู่ในวัฒนธรรมร่วมสมัย  อาทิเช่น วัตถุสะสม ภาพถ่าย  หลักฐานตัวเขียน อย่างพงศาวดาร นวนิยาย รวมทั้งประวัติศาสตร์บอกเล่า\ความทรงจำจึงเป็นตัวกลางที่เติมเต็มและเว้นช่องว่างของการรับรู้ที่เป็นเศษเสี้ยวระหว่างชุดความทรงจำ  ‘ส่วนตัว’ กับ ‘ส่วนรวม‘  ให้มนุษย์ใช้เป็นกุญแจแขไปสู่คำตอบและข้อสงสัยใหม่ๆอย่างไม่รู้หยุดหย่อน

กิจกรรม  : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร
พิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556  เวลา  18.00 น.

นิทรรศการ : พร่า /พราย
ศิลปิน : สุธี คุณาวิชยานนท์ ,ธวัชชัย สมคง, เล็ก เกียรติศิริขจร ,กรกฤช เจียรพินิจนันท์, อริญชย์ รุ่งแจ้ง ,ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ และกฤษดา ดุษฎีวนิช
ภัณฑารักษ์ : วรเทพ  อรรคบุตร
วันที่ : 6 เมษายน –18พฤษภาคม   2556
สถานที่ : Number 1 Gallery Exhibition Room 1-2 ห้องเลขที่ 404 ชั้น 4 อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรียสีลม กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการติดต่อ : คุณกรกต ศรีดี
โทร : 083-445-8333, 02-630-3381

 

 

You may also like...