นิทรรศการศิลปนิพนธ์คณะจิตรกรรมฯ “ลุกยัง LookYoung” @ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

13254078_873239062822341_5223677203905500164_n

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปี 2558

13263882_873031546176426_8484682872014800312_n

ภาควิชาภาพพิมพ์

จัดแสดงวันที่ 24 พฤษภาคม 7 มิถุนายน 2559

เปิดให้เข้าชมวันอังคาร วันเสาร์ เวลา 10.3019.00 น.

วันอาทิตย์เวลา 10.3017.30 น. (ปิดวันจันทร์)

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 24 พฤษภาคม เวลา 18.00 น.

ณ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล หมู่บ้านเบลเลอวิว

ถนนบรมราชชนนี (ตรงข้ามรพ.ธนบุรี2) กรุงเทพฯ

12998611_850470425099205_9068885308976535385_n

ภาควิชาจิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปไทย,

สื่อผสม และทฤษฎีศิลป์

จัดแสดงวันที่ 14 – 26 มิถุนายน 2559

* นิทรรศการหมุนเวียน *

> ช่วงที่ 1 จัดแสดง 14 – 19 มิถุนายน 2559

> ช่วงที่ 2 จัดแสดง 21 – 26 มิถุนายน 2559

1. PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ วันเสาร์ เวลา 10.0018.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

2. หอศิลป์สถาปัตยกรรม พระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ วันเสาร์ เวลา 9.0018.00 น.

ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

3. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

เปิดให้เข้าชมวันอังคาร วันอาทิตย์

เวลา 10.00-21.00 น. (ปิดวันจันทร์)

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 17 มิถุนายน 2559

* เวลา 15.30 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

* เวลา 18.00 น. ที่ PSG Art Gallery

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook Page : ลุกยัง LookYoung

https://www.facebook.com/ARTTHESISLOOKYOUNG/

ลุกยัง Look Young

Art Thesis Exhibition By Graduating Class of

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic arts,

Silpakorn University.

.

>> Department of Graphic Arts.

The exhibition will be on view May 24th – June 7th , 2016.

Open : Tuesdays – Saturdays at 10.30 am – 7 pm.

Sundays at 10.305.30 pm. (Closed on Mondays)

Grand Opening Ceremony on May 24th, 2016. At 6 pm.

At Ardel Gallery of Modern Art, 99/45 Moo 18,

Boromrachachonnanee Rd (Km 10.5) Taveewattana, Bangkok.

.

>> Department of Painting, Sculpture, Thai Arts,

Mixed Media & Art Theories.

The exhibition will be on view June 14th – 26th , 2016.

* Round 1 * on view June 14th – 19th.

* Round 2 * on view June 21st – 26th.

At

1. PSG Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn university, Bangkok.

Open : Mondays – Saturdays. At 10 am – 6 pm.

Closed on Sundays & Public Holidays.

2. Phraphrompichit Art Gallery, Faculty of Architecture,

Silpakorn university, Bangkok.

Open : Mondays – Saturdays. At 9 am – 6 pm.

Closed on Sundays & Public Holidays.

3. Bangkok Art and Cultural Centre (BACC)

Open : Tuesdays – Sundays. At 10 am – 9 pm.

Closed on Mondays.

.

Opening Ceremony on June 17th 2016.

* 3.30 pm* At Bangkok Art and Cultural Centre (BACC)

& * 6 pm* At Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts,

Silpakorn University, Bangkok.

For more information

Facebook Page : ลุกยัง LookYoung

https://www.facebook.com/ARTTHESISLOOKYOUNG/

“Psg Art Gallery” <psgartgallery@gmail.com>

You may also like...