อบรมวรรณกรรม ครั้งที่ 2

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้ จัดค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 หรือ Bangkok Creative Writing Workshop II

เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคลที่สนใจงานด้านวรรณกรรมได้มีการเรียนรู้และอบรมกับกลุ่มนักเขียนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในงานวรรณกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกันอย่างน่าสนใจ

อาทิ สุจิตต์ วงษ์เทศ (ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลศรีบูรพา) ชาติ กิบจิตติ (ศิลปินแห่งชาติ นักเขียนรางวัลซีไรต์) ภาณุ มณีวัฒนกุล (นักเขียนเรื่องเดินทาง) วิภาส ศรีทอง (นักเขียนรางวัลซีไรต์) วันรัก สุวรรณวัฒนา (อาจารย์ประจำภาควิชาฝรั่งเศส) จรูญพร ปรปักษ์ประลัย (นักวิจารณ์วรรณกรรม) และปราบดา หยุ่น วิทยากรประจำโครงการ

ทั้งนี้กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ร่วมอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ เรื่องสั้นอเมริกันเบื้องต้น วรรณกรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น ศิลปะของการเขียนเรื่องเดินทาง การวิจารณ์วรรณกรรม วรรณกรรมกับทัศนศิลป์ และศิลปะของการอ่าน โดยระหว่างการอบรมเหล่าผู้เข้าร่วมในโครงการจะได้เขียนเรื่องสั้นพร้อมพัฒนาเนื้อหาของเรื่องสั้นนั้นไปพร้อมกับวิทยากรและเพื่อนร่วมค่าย และนำเสนอในรูปแบบ E-book เมื่อจบโครงการฯ

ผู้สนใจสามารถส่งงานเขียนของคุณเอง เป็นเรื่องแต่ง ในภาษาไทย ไม่กำหนดเนื้อหา ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 พร้อมส่งประวัติส่วนตัวและข้อมูลติดต่อกลับมาที่  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556

(ผู้สมัครควรมีอายุระหว่าง 18-30 ปี)

ประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมอบรม หลังวันที่ 20 เมษายน 2556
**ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม **

โครงการอบรมวรรณกรรม Bangkok Creative Writing Workshop II ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
วันที่ : 4 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2556
เวลา : 10.00-16.00 น. (อบรมทุกวันเสาร์)
สถานที่ : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามรายละเอียดของโครงการฯ โทร : 02-214-6630 ต่อ 530

You may also like...