Tagged: Bangkok Creative Writing Workshop II

อบรมวรรณกรรม ครั้งที่ 2

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ บุ๊คโมบี้ จัดค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 หรือ Bangkok Creative Writing Workshop II