จบเริ่มต้น

ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์โดยนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ “จบเริ่มต้น” (Departures) เพื่อนำเสนอผลงานการออกแบบของนิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์รุ่นที่ 27


ทั้งนี้เพราะการสิ้นสุดลงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นการเริ่มต้นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นกัน ชื่อนิทรรศการ “Departures” จึงเป็นการเล่นคำที่สื่อถึงการเดินทางของงานออกแบบสร้างสรรค์ของนิสิตภาควิชานฤมิตศิลป์ ที่เริ่มต้นและกำลังจะสิ้นสุดลง ณ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ แต่ขณะเดียวกัน การสิ้นสุดลงนี้นับเป็นการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ของนิสิตทุกๆ คนที่กำลังออกไปสู่ชีวิตการทำงานจริงเช่นกัน “Departures” ในที่นี้ จึงเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวการเดินทางของผู้ออกแบบภายในรั้วมหาวิทยาลัย ที่ผ่านการศึกษาและสร้างสรรค์มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ระหว่างทางมีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และอุปสรรคนานัปการ ที่ช่วยพัฒนาและขัดเกลาผลงาน จนเกิดเป็นความลงตัว ที่พร้อมจะนำนิสิตทุกๆ คนออกไปสู่การเดินทางไกลครั้งใหม่ต่อไป

 

พิธีเปิดและการแสดงแฟชั่นโชว์สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 18.30 น. ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

นิทรรศการ : “จบเริ่มต้น” (Departures)
ศิลปิน : นิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 1-3 มีนาคม 2556
สถานที่ : ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.facebook.com/DeparturesChula
หรือ : www.departureschula.com

 

You may also like...