รอบสุดท้าย นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด

สิโรตม์ จิระประยูร (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ต้อนรับ คณะกรรมการการตัดสินโครงการประกวดต้นฉบับ รางวัลนานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 6 ปี 2555 ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม และหนังสือภาพเสริมความรู้

สำหรับเด็กอายุ  3 – 8 ปี ได้แก่ ผศ. ดร. ผดุง พรมมูล (ขวา) ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต รศ.เกริก  ยุ้นพันธ์ (ที่ 2 จากขวา) ผศ.รพินทร  ณ ถลาง (ที่ 3 จากซ้าย) อาจารย์ประจำสาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เกศินี วัฒนสมบัติ (ที่ 2 จากซ้าย) ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์ และลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล (ซ้าย) เพื่อร่วมตัดสินผลการประกวดรอบสุดท้าย พร้อมประกาศผลผู้ชนะในเร็วๆ นี้

You may also like...