ทศนิยม +

นิทรรศการ “ทศนิยม +” หรือ TODSANIYOM PLUS เป็นงานของกลุ่มศิลปินทศนิยม ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ทศนิยม คือ กลุ่มนิสิตที่ศึกษาภาควิชาทัศนศิลป์ รุ่นที่28 ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 10 คน รวมตัวกันแสดงงาน ซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้เคยจัดนิทรรศการภาพพิมพ์แกะไม้ ณ หอศิลป์จามจุรี

งาน ทศนิยม + เป็นงานที่อยู่ในวิชาที่ชื่อว่า Advance Creative Visual Arts ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ การที่จะแสดงออกทางด้านความคิดและจิตนาการตามความสร้างสรรค์ของแต่ล่ะบุคคลเพื่อพัฒนาไปถึงระดับการเป็นศิลปิน จนเกิดผลงานของทั้ง 10 คน ประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม ประติมากรรม installation ภาพประกอบ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีความคิดและการสร้างสรรค๋ที่สะท้อนตัวตนออกมาในงาน

คุณสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน ณ หอศิลป์จามจุรี  วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ เวลา 18.00น.

นิทรรศการ : “ทศนิยม +”
ศิลปิน : กลุ่มศิลปินทศนิยม นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ :  5 – 20 กุมภาพันธ์ 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

 

 

You may also like...