พิมพ์เพลิน

ในปัจจุบัน สังคมมีความเครียดสูง ศิลปะจึงมีบทบาทที่สำคัญในการช่วยฟื้นฟูจิตใจของผู้คน งานนิทรรศการภาพพิมพ์ “พิมพ์เพลิน” ในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานในงานศิลปะ

ไม่ว่าจะเป็นศิลปินที่รักในงานศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ออกมาด้วยความเพลิดเพลิน เพื่อสื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รู้สึกเช่นเดียวกัน และได้เพลินไปกับงานศิลปะอันหลากหลาย ได้มีความสุขที่ร่วมเข้าชมงาน  ภายในงานประกอบด้วยผลงานภาพพิมพ์ของนิสิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ละงานมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่สิ่งที่แต่ละผู้สร้างสรรค์ต้องการจะสื่อ อาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เรื่องของศีลธรรม แนวทางการดำเนินชีวิต ซึ่งสื่อผ่านออกมาทางภาพเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและความสุนทรีต่อผู้รับชม

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.30 น.

นิทรรศการ : “พิมพ์เพลิน ” (Pimplern)
ศิลปิน : นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ – 12  มีนาคม 2556
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์/ โทรสาร : 02-218-3709
รายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ : http://jamjureeartgallery.blogspot.com

You may also like...