สิงเมือง : A Tale of Phantom

นิติม่อนขอเชิญร่วมชมนิทรรศการ “สิงเมือง : A Tale of Phantom” นิทรรศการของปีศาจและผู้ถูกจองจำทางความคิด ภาคต่อจาก “เรื่องเล่าของมนุษย์ล่องหน” ในปีที่แล้ว โดยครั้งนี้นิติม่อนได้ย้ายฐานบัญชาการจากเชียงใหม่ สู่พื้นที่ใจกลางกรุง ณ WTF Gallery

“สิงเมือง : A Tale of Phantom” ศิลปินผู้ร่วมขบวนการตีความประเด็นจากครั้งก่อนว่า “นักโทษการเมือง คือผู้ที่กระทำความผิดในฐานะที่มีความคิดที่เป็นภัยต่อรัฐ” นั่นทำให้เกิดคำถามต่อมาที่ว่า “อะไรทำให้ความคิดหรืออุดมการณ์หนึ่งๆ ถูกมองว่าเป็นภัย เป็นปีศาจร้าย?” ทำให้ต้องมองย้อนกลับไปสู่ต้นตอของปัญหา พร้อมกับการเปิดโอกาสหรือกระตุ้นเร้าให้เกิดการตีความ และนับรวมประเด็นอื่นที่เป็นไปได้มากกว่าปัญหาของตัวบทกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม

นิติม่อนจึงขอเชิญทุกท่านร่วมหาคำตอบ จากการลอบมองกระบวนการการทำให้สิ่งหนึ่งกลายเป็นเรื่องเลวร้ายหรือ “ปีศาจ” ในสังคมนั้นๆ ใน

ร่วมเปิดงานนิทรรศการวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 18:00 น.

“สิงเมือง : A Tale of Phantom”
วันที่ : 4 – 31 ตุลาคม 2556
สถานที่ : WTF gallery สุขุมวิท 51
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 081-3756290
เฟสบุ๊ค : facebook.com/singmuang | wtfbangkok.com

You may also like...