มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญหรือเอแบค (ABAC) เป็นมหาวิทยาลัยทางด้านธุรกิจที่สำคัญที่สุดในประเทศไทย และจากประสบการณ์นี้จึงได้มีหลักสูตรธุรกิจดนตรีเกิดขึ้น

และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยที่มีการเรียนการสอนฮาร์พซิคอร์ด ลูท และเชลโลบารอค และเปิดหลักสูตรสอนบาสโซคอนตินูโอ ประวัติการบันทึกโน้ตดนตรีและกีตาร์ฟลาเมงโก ซึ่งดำเนินการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ติดต่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญโทร : 02-300-4888

You may also like...