มหาวิทยาลัยรังสิต

นับตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2545 วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิตได้ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาสำหรับนักดนตรี ที่ต่างประสบความสำเร็จมาแล้วในหลากหลายสาขาทางด้านดนตรี

และในปัจจุบัน วิทยาลัยดนตรียังได้เปิดหลักสูตรที่ครอบคลุมในทุกระดับชั้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักดนตรี พื้นที่ภายในอาคารของวิทยาลัยดนตรีประกอบไปด้วย ห้องฝึกซ้อม ห้องเรียน รวมถึงศูนย์รวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับดนตรีและห้องแสดงดนตรี นอกจากนี้ยังมีหอประชุมสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตหลังใหม่  300 ที่นั่ง นับเป็นสถานที่ที่เหมาสำหรับศิลปินรับเชิญ อีกทั้งศิลปินของคณะและนักศึกษาได้ตลอดทั้งปี

มหาวิทยาลัยรังสิตโทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3209, 3210
เว็บไซต์ : http://www.rsu.ac.th/music/In 1930

 

You may also like...