วิกหัวหิน

ศิลปะสถานเพื่องานศิลป์และการละครแห่งใหม่ของประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ ภัทราวดี มีชูธนที่ทุ่มเทสร้างวิกหัวหินโดยมุ่งหมายให้เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม แบบครบวงจร

ทั้งการแสดง การละคร นิทรรศการ รวมไปถึงการเป็นโรงเรียนและสถานที่ฝึกอบรมเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ ให้เรียนรู้และรู้จักการผสานความรู้ทางวิชาการกับจินตนาการสร้างสรรค์ให้ เกิดเป็นรูปธรรม ทั้งในรูปแบบ ของการแสดงและนิทรรศการอันมีคุณค่าและสวยงาม เพื่อสร้างเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรม ที่สามารถพัฒนาต่อ ให้เยาวชนเป็นประชาชนพลเมืองของชาติที่มีคุณค่า มีคุณธรรม และมีความสุข วิกหัวหิน เป็นศิลปะสถานเพียงหนึ่งเดียว ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งศาสตร์และศิลป์ท่ามกลางธรรมชาติ อันสวยงาม ประกอบด้วยส่วนของโรงละคร แกลอรี่ ที่พัก ร้านอาหาร ซึ่งทุกที่พรั่งพร้อมไปด้วยศิลปะการจัดวางที่น่าสนใจให้ทุกท่านสัมผัสได้อย่างเป็นกันเอง

วิก เป็นคำที่คนไทยเคยเรียกสถานที่จัดมหรสพในยุคปลายรัชกาลที่ 7 เช่น วิกลิเก วิกจำอวด คำภาษาอังกฤษว่า Vic มาจากการเรียกชื่อย่อของโรงละคร Royal Victoria Theatre ในปลายศตวรรษที่ 17 วิกหัวหิน ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหิน ที่เต็มไปด้วยอดีตและความทรงจำ เมืองเล็กๆ ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นตำหนักประทับแรม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 ทรงสร้าง พระราชวังไกลกังวล เป็นวังส่วนพระองค์ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานฤดูร้อนของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงประทานองค์ความรู้มากมายจาก โครงการทดลองของพระองค์ท่าน และโรงละครแห่งนี้ จะเป็นสถานที่แห่งใหม่ ที่สร้างความทรงจำให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

วิกหัวหิน ประกอบด้วยภาระกิจ 5 อย่าง
•วิกหัวหิน เป็นพื้นในส่วนของโรงละคร และแกลเลอรี่
•ร.ร. ภัทราวดีมัธยมศึกษาหัวหิน
•Art Camp & Weekend School อาร์ตแคมป์และโรงเรียนเสาร์อาทิตย์ ณ วิกหัวหิน
•Nai Dee Sculptured Huts บ้านนายดี
•สถานที่จัดเลี้ยง

วิกหัวหินเปิดตัวด้วย Fringe Festival ครั้งที่ 10 เทศกาลละครนานาชาติ โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมารเสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ มาเป็นประธานในการเปิดโรงละครและเปิดงาน โดยใช้เครื่องดนตรี เรียกว่า กระบอกเสียง เป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขี้นจากท่อและวัสดุ Recycle ออกแบบโดยนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ Scrab Lab ของ ดร.สิงห์ อินทรชูโต โดยเทศกาลมีต่อเนื่องกัน 5 สัปดาห์ ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และหลังจากนั้น จึงมีการจัดการแสดงอย่างต่อเนื่อง
วิกหัวหิน
62/70 ซอยหมู่บ้านหัวนา ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทร : 032-827-814, 032-827-815
แฟกซ์ : 032-827-817
เว็บไซต์ : http://www.vichuahin.com/th/about/

จองตั๋ววิกหัวหิน
โทร : 032-827-814, 032-827-815

You may also like...