ศิลปะบนจานสี

พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK ขอเชิญชมนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน “ศิลปะบนจานสี” โดย ศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทย

ศิลปินร่วมโครงการ อาทิ
ประเทือง เอมเจริญ , ถาวร โกอุดมวิทย์ , ช่วง มูลพินิจ ,กมล ทัศนาญชลี, ญาณวิทย์ กุญแจทอง ,ประหยัด พงษ์ดำ, ประทีป คชบัว ,ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ ,ทินกร กาษรสุวรรณ และระดับแนวหน้าของเมืองไทยอีกหลายท่าน

 

นิทรรศการ :  ศิลปะบนจานสี
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2555 ถึง 7 มกราคม 2555
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA BANGKOK
ติดต่อโทร : 02-953-1005-7
โทรสาร : 0-2953-1008
อีเมล์ : info@tcamoffice.com
เว็บไซต์ :  www.mocabangkok.com

You may also like...