Tagged: Vespa

Vespa

คืออัตลักษณ์เชิงงานรังสรรค์ในแบบฉบับของอิตาเลียน ที่ทั่วโลกต่างยอมรับและเป็นที่รู้จัก เช่นเดียวกับความสำเร็จด้านการขายซึ่งนับวันจะมีแต่ดีขึ้นและดีขึ้น