Tagged: SaNgad PuiOck

ร่มฟ้าเวียงเหนือ

ธรรมชาติรอบกายที่เป็นบรรยากาศแบบไทยๆนั้นยังคงสวยสดงดงามและพร้อมที่จะให้ค้นหาได้ทุกหนแห่ง ตั้งแต่ความหนาวเย็นเต็มไปด้วยทิวเขายาวเหยียด สลับซับซ้อนกันเป็นเชิงชั้น พรรณไม้ดอกชูช่อสดใสในทุกฤดูกาลของภาคเหนือ