เสน่ห์ตะวันออก

เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีแห่งการจากไปของ อ็องเดร๎ มาลโรซ์ นักประพันธ์และนักการเมืองฅนสำคัญของฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. 1996 กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศส จัดงานรำลึกและยกย่องบุคคลผู้นี้ไปทั่วโลก

สำหรับในประเทศไทยนั้น สำนักวัฒนธรรมแห่งสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ได้จัดบรรยายเกี่ยวกับชีวิตและผลงาน ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ หลายแห่ง พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้สำนักพิมพ์ผีเสื้อ จัดพิมพ์ผลงานการประพันธ์สำคัญๆ เป็นภาษาไทย ประกอบด้วยหนังสือจำนวนทั้งหมด 3 เล่ม ได้แก่ ความเรียงรูปจดหมาย ชื่อ เสน่ห์ตะวันออก (LA TENTATION DE L’OCCIDENT พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1926) เล่มที่สองคือ ราชมรรคา (LA VOIE ROYALE พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1930) เล่มสุดท้ายคือ มนุษยภาวะ (LA CONDITION HUMAINE พิมพ์ครั้งแรก ค.ศ. 1933) สำนักพิมพ์ผีเสื้อได้จัดพิมพ์แล้ว 2 เล่มคือ ‘เสน่ห์ตะวันออก’ และ ‘ราชมรรคา

แม้จะเป็นความเรียงและไม่ได้มีรางวัลอะไรห้อยท้ายก็ตาม เป็นหนังสือที่มีเสน่ห์สมชื่อ เป็นงานที่สะท้อนตัวตน ความคิด ทัศนะของผู้เขียนชัดเจน ด้วยการใช้ภาษาสวยงามแฝงนัยความหมายต่างๆ ไว้ระหว่างบรรทัดมากมาย

เสน่ห์ตะวันออกเป็นความเรียงรูปจดหมายที่ฅนสองฅนจากโลกตะวันตก (ฝรั่งเศส) และโลกตะวันออก (จีน) เขียนติดต่อกัน บอกเล่าความคิดอันลึกซึ้งครอบคลุมความคิดทั้งแบบตะวันตกและตะวันออก ซึ่งผู้เขียนได้ประสบการณ์ส่วนหนึ่งมาจากการเดินทางเข้ามาผจญภัยที่กัมพูชา ความคิดเห็นที่สองฅนตอบโต้กัน เป็นความคิดเห็นของตัวละครที่มีการศึกษา รอบรู้ การเอ่ยถึงชื่อเฉพาะสถานที่ต่างๆ มีนัยยะพาดพิงถึงศาสนา ปรัชญา เทพปกรณัม อันเป็นส่วนสำคัญของเนื้อหาและช่วยสร้างอรรถรสในการอ่านอย่างยอดเยี่ยม ด้วยการใช้ภาษาฝรั่งเศสที่ได้ชื่อว่าไพเราะที่สุดอยู่แล้วได้งดงาม

ผู้เขียน :  อ็องเดร๎ มาลโรซ์
ผู้แปล :  ธีรา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
ISBN : 9747296969
สำนักพิมพ์ : ผีเสื้อ
ปก : ปกแข็ง
ราคา : 214   บาท
ติดต่อ : สำนักพิมพ์ผีเสื้อ 4/4 ถนนสุขุมวิท ซอย 24 กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-4366-602
อีเมล์ : < bflybook@bflybook.com>
เว็บไซต์ : http://www.bflybook.com/

 

You may also like...