จากดอยยาวถึงภูผาจิ

เป็นหนังสือที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึก และบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ผู้เขียนได้เล่าถึงชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยอุดมการณ์ของนักศึกษาที่ลุกต่อต้านการเมือง และเต็มไปด้วยเรื่องราวผจญภัยในการเดินผ่านป่า

พรมแดนรอยต่อของประเทศ หลวงพระบางของลาว เมืองเชียงรุ่งของจีน จนกระทั่งจบลงที่ภูผาจิ เขตจังหวัดพะเยา-น่าน การเดินทางครั้นนั้นของนักเขียนมีความสุขุม เยือกเย็น และสงบ ซึ้งมีเสน่หชวนให้น่าอ่านอย่างยิ่ง และนักเขียนยังเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงชีพในป่ามาฝากผู้อ่านได้อย่างเหลือเชื่อ ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านซึมซับความสวยงาม บรรยากาศ และสถานการณ์ต่างๆ ในอดีตที่ถือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการเมืองของไทยได้กลมกลืน ความจริงในเล่มนี้สะท้อนข้อสรุปของชีวิตจริงของนักอุดมการณ์ และหนุ่มสาวรุ่นนั้นด้วยความจริงใจ

ผู้เขียน : จันทนา ฟองทะเล
ขนาด : 12.8 x 18.5 x 1.5 cm
ISBN : 9786163873385
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ราคา : 175.50 บาท
ติดต่อ : 65/101-103 ม.4 ถ.ชัยพฤกษ์ แขวง/เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
โทรศัพท์ : 0-2422-9999 ต่อ 4141-4149
โทรสาร : 0-2422-9999 ต่อ 4140
เว็บไซต์ : www.amarinpocketbook

You may also like...