ประกายพรึก 3

ก้าวที่ 3 ปีพ.ศ.2548 กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดการแสดงผลงานศิลปะ ขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะแสดงทักษะความคิดความรู้สึกกลุ่มประกายพรึกจึงได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลานั้น

ด้วยประสบการณ์ชีวิตหลังจากผ่านพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยสมาชิกหลายๆคนต้องดิ้นรนในการ ใช้ชีวิตผ่านความสุขความทุกข์เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมกลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาในการแสดง ผลงานศิลปะ ครั้งที่2 พ.ศ.2552ในปีพ.ศ.2555 นี้การแสดงผลงานของกลุ่มประกายพรึกครั้งที่3 ได้เกิดขึ้นอีกครั้งจากการรวมตัวกันของสมาชิกแม้ว่าหลายๆคนจะมีวิถีทางที่แตกต่างกันไปบางคน ก็ยังสามารถยืนหยัดในหนทางศิลปินอย่างแน่วแน่บางคนก็ต้องมีหน้าที่การงานอื่นที่ต้องทำหากแต่ สิ่งที่ดึงดูดให้แต่ละคนได้มารวมตัวกันนั้นคือสายใยแห่งศิลปะและมิตรภาพอันแน่วแน่ส่งผลให้เกิด ความเคลือนไหวต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มประกายพรึกก้าวเดินต่อไปประกายพรึก 2555

จักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วาร

ทศพร หงษ์มณี

วิกรม วิชัยเนตร

ชัชวาล ปรัง

ณรงค์ยศ ทองอยู่

คุณวิรุณ  คำภิโล กรรมการหอการค้าไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤสจิกายน 2555 เวลา 19.00 น. ณ 9 Art Gallery / Architect Studio  เชียงราย

นิทรรศการ : “ประกายพรึก 3” (ของ กลุ่มประกายพรึก)
ศิลปิน : จักรนรินทร์ อินทร์วงศ์วาร, ทศพร หงษ์มณี , วิกรม วิชัยเนตร , ชัชวาล ปรัง , ณรงค์ยศ ทองอยู่
วันที่ : 18 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2555
สถานที่ : 9 Art Gallery / Architect Studio  เชียงราย
ติดต่อโทร : 053-719-110, 083-152-6021
อีเมล์ : artgallery9@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.9artgallery.com/November%202555.html

You may also like...