เปิดงานนิทรรศการศิลปะ Sharing Art Sharing Happiness No 3

ผศ.ดร.พรทิพย์ พุกผาสุก ประธานคณะกรรมการจัดหาทุนมูลนิธิพระดาบส ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการศิลปะชุด “Sharing Art…Sharing Happiness No.3”

ผลงานของ วัฒนา พูลเจริญ และ ศิลปินรับเชิญ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายภาพสมทบทุน มูลนิธิพระดาบส โดยมี มร. ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์, ณิชยา ชัยวิสุทธิ์, ศรีสุภางค์ จำรัสโรมรัน, ศศิวิมล ณ ระนอง, ศรีสุภางค์ อินทร์ไทร และ อื่นๆ ให้เกียรติร่วมงาน จัดโดย อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ณ บริเวณลานนิทรรศการ ชั้น 3 ของโรงแรมฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้

You may also like...