รพ เจ้าพระยาได้รับเกียรติดูแลสุขภาพศิลปินไทย

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร รพ.เจ้าพระยา รับมอบเงิน 1,000,000 บาท จากคุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์
ผู้แทนมูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร เพื่อใช้เป็นสวัสดิการในยามเจ็บป่วยของศิลปินอาวุโส

โดยมีผู้บริหารของโรงพยาบาลและศิลปินไทยทุกแขนงร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา

You may also like...