ต้นธารศิลปะสันติภาพ ฉายภาพยนตร์คลาสิค วิจารณ์ภาพยนตร์ ระดมความคิด

โครงการภาพยนตร์นานาชาติ  ฝ่ายศิลปกรรมสถาบันปรีดี  พนมยงค์  ร่วมกับมูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น  มาลิก) ขอเชิญร่วมงาน  ต้นธารศิลปะสันติภาพ  ภารดรภาพ  ประชาธิปไตย ฉายภาพยนตร์คลาสิก จัดนิทรรศการทัศนะวิจารณ์ภาพยนตร์-ระดมความคิด ชมภาพยนตร์ขาวดำที่อยู่เหนือกาลเวลา


กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เวลา  ๑๑.๒๐ น.  ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์  ชมภาพยนตร์เรื่อง
พระเจ้าช้างเผือก
THE  KING  OF  THE  WHITE  ELEPHANT  1941
Audio  Thai  B&W  Running  Time  100  minutes
A  film  by  Pridi  Banomyong


ภาพยนตร์ที่เป็นต้นธารของการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมสันติภาพของชุมชนศิลปวัฒนธรรม  สถาบันปรีดี  พนมยงค์
เวลา  ๑๓.๐๐  น.
•นำเสนอคำอธิบายการเชื่อมโยงทางความคิดเรื่องการตีความสันติธรรมในงานศิลปะของคณะราษฎร
และในงานศิลปะเรื่องพระเจ้าช้างเผือกสู่การแปรเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน โดย  สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย
•ระดมความคิดวิจารณ์ทัศนะที่นำเสนอ  โดยผู้เข้าร่วมงาน
ฉายภาพยนตร์เรื่อง
WINTER  OF  THREE  HAIRS (SANMAO)  1949  (สร้างครั้งแรก)
Audio  Mandarin / Thai  Subtitles   B&W  Running  Time  74 minutes
Director  by  GOND  YAN,  MING  ZHAO
From  The  Novel  by  HANSHENG  YANG
ภาพยนตร์เรื่องแรกหลังการสถาปนาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้รับความนิยมสูงสุด
นักแสดงผู้รับบท  SANMAO  ได้รับการยกย่องว่า  เป็นนักแสดงเด็กที่เก่งที่สุดในโลกภาพยนตร์จีน
ไม่เคยฉายตามโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย  แปลบทบรรยายไทยใหม่เพื่อการฉายครั้งนี้โดยเฉพาะ
ภาพยนตร์ที่เสมือนจุดเริ่มต้นทำให้เกิดภาพลายเส้น ‘เจ้าแกละ’ ของสินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย
ฉายภาพยนตร์เรื่อง
SHOUDER  ARMS  1918
SiIent   with  Thai  Subtitles  B&W  Running  Time  46 minutes
Written, Director, Produced, Scored, Starring  by  CHARLES  CHAPLIN
ภาพยนตร์เงียบต่อสู้การรุกรานของอธรรมในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑  ด้วยอารมณ์ขัน

สถาบันปรีดี  พนมยงค์  เลขที่ ๖๕ / ๑  ถ.สุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) กรุงเทพฯ
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีทองหล่อ (ทางออกที่ ๓) 
Tel : 02-3813860-1
E-mail : banomyong_inst@yahoo.com/
www.pridiinstitute.com/
Facebook : pridi  banomyong  Inst

 

You may also like...