ประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ

มูลนิธิสมาคมฝรั่งเศสจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติเป็นปีที่สามติดต่อกัน โดยหัวข้อการประกวด ครั้งนี้ คือ “อาชีพในโลก” การแข่งขันนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเปิดโอกาสให้ผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งมีวัยวุฒิที่เหมาะสมและเป็นนักถ่ายภาพมือสมัครเล่นเข้าประกวด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนออาชีพ เฉพาะของคนในประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆ

รอบแรกจะตัดสินที่ประเทศไทย คนไทยที่ชนะการประกวดจะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 คนสุดท้ายจากทั่วโลกจะถูกนำไปจัดแสดงร่วมกันที่กรุงปารีส ทั้งนี้ในกลุ่มผู้เข้า สู่รอบสุดท้ายนี้จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะ เลิศ ผู้ชนะจะได้รับเชิญให้เดินทางไปกรุงปารีสเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และผลงานภาพถ่ายของผู้ชนะจะถูกนำไปจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการส่วนตัวที่แกลเลอรี่ในกรุงปารีส

ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งภาพถ่าย 2 ภาพ โดยบันทึกเป็นไฟล์ tiff หรือ jpeg ที่ความละเอียด 300 dpi ระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ concours@alliance-francaise.or.th พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพที่ใช้ ความกว้างของช่องรับแสง ความเร็วของชัตเตอร์ และหากใช้กล้องที่ใช้ ฟิล์มให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับฟิล์มที่ใช้มาด้วย
หมดเขต : วันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2013 เวลาเที่ยงคืน
ประกาศผล : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013

การเข้าร่วมการแข่งขันนี้หมายรวมถึงการยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดของการประกวดที่ปรากฏใน เว็บไซต์ www.afthailande.org ที่หน้า “กิจกรรมสมาคม”

 

You may also like...