เปิดงานนิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดงานนิทรรศการพุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์ โดย คณาจารย์ผู้สอนสาขาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย ณ ขัวศิลปะ เชียงราย โดยมีพระรัตนมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี และมีพระมหาสุทิศ อาภากโร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย, พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี จากไร่เชิญตะวัน, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายตรวจสอบจากส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาราชวิทยาลัย, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ, ดร.อำนวย วีระวรรณ อดีตรองนายก, คุณนเรนทร์ ปัญญาปฎิภาณ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน, อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ ประธานกองทุนศิลปินเชียงราย(ขัวศิลปะ) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยพระสงฆ์และศิลปิน และผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมในงาน

นิทรรศการนี้ จัดแสดงผลงานของคณาจารย์ผู้สอน ทั้ง 28 ท่าน ซึ่งเป็นพระสงฆ์และศิลปินเชียงรายที่มีชื่อเสียงสร้างงานในแนวพุทธศิลป์ โดยมีอาจารย์พิเศษ อาทิ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, พระผล คูเวียงหวาย, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์สมลักษณ์ ปันติบุญ, อาจารย์กมล สาริกานนท์, อาจารย์สมพงษ์ สารทรัพย์, อาจารย์อำนวย บัวงาม, อาจารย์ปรีชา ราชวงศ์, อาจารย์พานทอง แสนจันทร์, อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม, อาจารย์บรรจบ ปูธิปิน, อาจารย์ศุภกานต์ ตุ่นหนิ้ว, อาจารย์ธีรยุทธ สืบทิม, อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง, อาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์, อาจารย์เสงี่ยม ยารังสี, อาจารย์พิสิษฐ์ ไชยล้อม , อาจารย์ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์, อาจารย์ลิขิต นิสีทนาการ, อาจารย์อังกฤษ อัจฉริยโสภณ, อาจารย์มานิตย์ โกวฤทธิ์, อาจารย์ทนงศักดิ์ ปากหวาน, อาจารย์กฤษฎางค์ อินทะสอน, อาจารย์นพนันท์ ทันนารี และอาจารย์ประจำสาขาวิชา อาจารย์มานิตย์ กันทะสัก, อาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร, อาจารย์สุมนัส ไสยวิริยะ, อาจารย์ขจรเดช หนิ่วหยิ่น

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมหาทุนสนับสนุนในการเปิดสาขาพุทธศิลปกรรม และเพื่อเปิดกองทุน “พุทธธรรมสร้างพุทธศิลป์เชียงราย” โดยนำรายได้ไปใช้ในการจัดหาคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์พื้นฐานทางด้านการเรียนการสอน พร้อมทั้งบูรณะอาคารวัดเจ็ดยอด เชียงรายเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนของสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม สำหรับบรรพชิตและคฤหัสถ์ จะเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกของจังหวัดเชียงราย โดยจะเริ่มปีการศึกษาแรกในปี 2558 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2558 สอบถามข้อมูลได้ที่ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ศาลากลางหลังเดิม) จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-717055

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าเข้าชม เวลา 10.00 -19.00 น นิทรรศการจัดแสดงวันที่ 25 เมษายน – 30 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-166-623, 088-418-5431 www.facebook.com/artbridgechiangrai และartbridge.cr@gmail.com

ขัวศิลปะ ก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินเชียงราย ขัว ในภาษาเหนือ แปลว่าสะพาน ขัวศิลปะ คือ สะพานที่จะเชื่อมศิลปะสู่สังคม ขัวศิลปะ มีร้านอาหารครัวศิลปิน ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึก รวมถึงโรงเรียนสอนศิลปะ(ซึ่งจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้) ขัวศิลปะมีห้องแสดงผลงานศิลปะแบบหมุนเวียน ของศิลปินเชียงรายทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ๆ รวมถึงศิลปินนานาชาติ

You may also like...