๑๐๑ ปี ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์

สถาบันปรีดี  พนมยงค์  ร่วมกับ  มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น  มาลิก) ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาและชมภาพยนตร์ เนื่องในวาระครบรอบ  ๑๐๑  ปี  ชาตกาล ท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์

วันเสาร์ที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  / 2013  January , Saturday  5
เวลา  ๑๓.๓๐  น. / Time  1.30 p.m.
การเสวนาเรื่อง
“ท่านผู้หญิงพูนศุข  พนมยงค์  ในทัศนะของคนรุ่นใหม่”

 


วิทยากร : สิทธิธรรม  โรหิตะสุข อาจารย์วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กษิดิศ  อนันทนาธร    นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณัฐนพ  พลาหาญ       นิสิตเอกภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
ประธานชมรมวรรณศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พงษ์พิทักษ์  สูงสันเขต   นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และหัวหน้าพรรคพลังราม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พรพรหม  ไพรวรรณศรี     นายกองค์การนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ดำเนินรายการ : จารุนันท์  พันธชาติ   B-Floor  Theatre

เวลา  ๑๖.๐๐  น  / Time  4.00 p.m.
ชมภาพยนตร์จีนคลาสิค  ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวแทนแห่งยุคสมัย ผลงานของยอดผู้กำกับการแสดงรุ่นที่  ๑ แปลบทบรรยายไทยใหม่  เพื่อการฉายในครั้งนี้
Twin  Sister  1934  Black White  91 minutes
Mandarin Dubbed / Thai  Subtitles (Drama)
Cast : HU  DIE  /  ZHENG  XIOQIU  / ZHIYUAN  TAN  / DAN  ZHO  / YITING  CHEN
Director : ZHENG  ZHENG  QIU
พิธีกรตลอดงาน  โดย  : สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย

ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์  สถาบันปรีดี  พนมยงค์
เลขที่  ๖๕ / ๑  ถนนสุขุมวิท  ๕๕ (ซอยทองหล่อ)  แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพมหานคร
เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส  ลงสถานีทองหล่อ (ทางออกหมายเลข  ๓)
รถประจำทางสาย  ๒ / ๒๕ / ๓๘ / ๔๐ / ๔๘ / ๗๒ / ๕๐๑ / ๕๑๑
โทรศัพท์  0-2381-3860-1  E-mail : banomyong_inst@yahoo.com / www.pridiinstitute.com
http : // www.facebook.com / pridibanomyong.inst

You may also like...