นิทรรศการศิลปกรรม มุทิตา คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของอาจารย์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในนิทรรศการศิลปกรรม มุทิตา

ในปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2555 ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก, รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ์, อาจารย์สมวงศ์ ทัพพรัตน์, อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา, อาจารย์ธานี กลิ่นขจร, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ รัตนจันทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิต ตั้งเจริญ

 

 

 

 

 

ประธานในพิธี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร)
พิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 18.00 น.

วันที่  : 26 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ :  PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
(ทุกวันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่ เวลา 10.00 – 18.00 น. / หยุดวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

You may also like...