ท่วม อยู่ ได้ ใช้ชีวิตอย่า​งไรบนความเป​ลี่ยนแปลง

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดนิทรรศการ “ท่วม อยู่ ได้ : ใช้ชีวิตอย่างไรบนความเปลี่ยนแปลง” ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และ + Plus Arts ประเทศญี่ปุ่น

ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2555 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2556 โดยจะมีงานแถลงข่าวและพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน ศกนี้ ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ดิ เอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์  ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯและองค์กรภาคี ยังได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สาธารณชนและการออกแบบ” โดยนักวาดภาพประกอบที่มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ่น คุณบุมเปอิ โยริฟูจิ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 

 

You may also like...